Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 79/07

Zarządzenie Nr 79/2007
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 28 grudnia 2007r.
 
w sprawie przesunięć między rozdziałami i paragrafami
w planowanych wydatkach gminy na 2007 r. 

 

2008-01-28 09:30:00
Zarządzenie Nr 78/07

Zarządzenie Nr 78/07
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 20 grudnia 2007 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert złożonych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu ograniczonego na:
Budowa Ośrodka Zdrowia w Gostycynie przy ul. Bydgoskiej 14
wraz z finansowanie,spłacana przez Zamawiającego przez okres 15 lat
2008-01-08 13:34:00
Zarządzenie Nr 77/07

Zarządzenie Nr 77/07
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 17 grudnia 2007r.
 
w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia
odbioru robót wykonanych w ramach zadania
"Budowa Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Gostycynie"
2008-01-08 13:20:00
Zarządzenie Nr 76/07

Zarządzenie Nr 76/07
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 17 grudnia 2007r.
 
 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne
oraz przesunięć między paragrafami 
2008-01-08 13:17:00
Zarządzenie Nr 75/07

Zarządzenie Nr 75/07
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 30 listopada 2007r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za korzystanie
z mienia komunalnego w 2008 r.
2008-01-08 13:11:00
Zarządzenie Nr 74/07

Zarządzenie Nr 74/07
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 29 listopada 2007r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu spisania
sprzętu Obrony Cywilnej znajdującego się w
magazynie OC Urzędy Gminy w Gostycynie
2008-01-08 13:06:00
Zarządzenie Nr 73/07

Zarządzenie Nr 73/07
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 23 listopada 2007r.

 

w sprawie użyczenia pomieszczenia w budynku położonym
w Gostycynie przy ul. Słonecznej 4
dla Zespołu "CARITAS" p. w. św. Marcina ul. Główna 46 w Gostycynie 
2008-01-08 13:00:00
Zarządzenie Nr 72/07

Zarządzenie Nr 72/07
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 21 listopada 2007r.

 

w sprawie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone
i zadania własne oraz przesunięć między paragrafami 
2008-01-08 12:52:00
Zarządzenie Nr 71/07

Zarządzenie Nr 71/07
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 14 listopada 2007r.


w sprawie przekazania projektu uchwały budżetowej na 2008 rok
Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
2008-01-08 12:48:00
Zarządzenie Nr 70/07

Zarządzenie Nr 70/07
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 7 listopada 2007r.

 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone 

2008-01-08 12:23:00