Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 67/2006 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 29.12.2006 r. w sprawie: zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone oraz przesunięcia między paragrafami w wydatkach gminy na 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 67
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie: zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone oraz przesunięcia między paragrafami w wydatkach gminy na 2006 r.

2007-01-05 09:29:00
Zarządzenie nr 66/2006 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne oraz przesunięcia między ozdziałami i paragrafami w wydatkach gminy na 2006 r.

 Zarządzenie nr 66/2006 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne oraz przesunięcia między ozdziałami i paragrafami w wydatkach gminy na 2006 r. (1566KB)
2007-01-05 08:45:00
Zarządzenie nr 65/2006 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie użyczenia pomieszczenia w budynku położonym w Gostycynie przy ul. Słonecznej 4 dla Gminnego Klubu Sportowego "MYŚLIWIEC" w Gostycynie

Zarządzenie nr 65/2006
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia  21 grudnia 2006 r.

w sprawie użyczenia pomieszczenia w budynku położonym w Gostycynie przy ul. Słonecznej 4  dla Gminnego Klubu Sportowego „MYŚLIWIEC” w Gostycynie

2006-12-29 09:57:00
Zarządzenie nr 64/2006 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - garażu, stanowiącej własność Gminy Gostcyn, położonej w Gostycynie, przeznaczonej do wynajmu

Zarządzenie nr 64/2006
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - garażu, stanowiącej własność Gminy Gostycyn, położonej w Gostycynie, przeznaczonej do wynajmu

2006-12-18 13:46:00
Zarządzenie nr 63/2006 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za korzystanie z mienia komunalnego w 2007 roku

Zarządzenie nr 63/2006
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za korzystanie z mienia komunalnego w 2007 r.

2006-12-18 13:38:00
Zarządzenie nr 62/2006 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 28.11.2006 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone i zadania własne oraz przesunięcia między rozdziałami i paragrafami w wydatkach gminy na 2006 rok

ZARZĄDZENIE NR 62/2006
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 28 listopada 2006 r.

w sprawie: zwiększenia  dotacji celowej na zadania zlecone i zadania własne oraz przesunięcia między rozdziałami i paragrafami w wydatkach gminy na 2006 rok

2006-12-07 11:17:00
Zarządzenie nr 61/2006 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 17.11.2006 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi dojazdowej w m. Przyrowa dz. nr 39, 73/6.

Zarządzenie nr 61/2006
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 17.11.2006 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi dojazdowej w m. Przyrowa dz. nr 39, 73/6.

2006-12-07 11:11:00
Zarządzenie nr 58/2006 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 03.11.2006 r. w sprawie utworzenia Serwisu Informacyjnego Gminy Gostycyn

Zarządzenie nr 58/2006
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 03.11. 2006 r.

w sprawie utworzenia Serwisu Informacyjnego Gminy Gostycyn.

2006-12-07 11:03:00
Zarządzenie nr 59/2006 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 14.11.2006 r. w sprawie przekazania projektu uchwały budżetowej na 2007 rok Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

ZARZĄDZENIE NR 59/2006
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
z dnia 14 listopada 2006 r.

w sprawie przekazania projektu uchwały budżetowej na 2007 rok Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

2006-11-21 00:00:00
Zarządzenie nr 60/2006 wójta Gminy Gostycyn z dnia 16.11.2006 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki nr 1167 położonej w Gostycynie

Zarządzenie Nr 60/2006
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 16 listopada 2006r.

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki na 1167 położonej w Gostycynie

2006-11-21 00:00:00