Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 75/2005 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone i zmniejszenia doatacji na zadania własne oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami w wydatkach gminy na rok 2005

Zarządzenie nr 75/2005 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone i zmniejszenia doatacji na zadania własne oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami w wydatkach gminy na rok 2005
2006-01-02 00:00:00
Zarządzenie nr 76/2005 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 27.12.2005 r. w sprawie ustalenia podstawowej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali

Zarządzenie nr 76/2005 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 27.12.2005 r. w sprawie ustalenia podstawowej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali
2006-01-02 00:00:00
Zarządzenie nr 74/2005 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 12.12.2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Gostycynie oraz w jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie nr 74/2005
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia12.12.2005 r.

w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Gostycynie oraz w jednostkach organizacyjnych.

2005-12-29 00:00:00
Zarządzenie nr 73/2005 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 09.12.2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za usługi świadczone autobusami szkolnymi

Zarządzenie nr 73/2005 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 09.12.2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za usługi świadczone autobusami szkolnymi
2005-12-28 00:00:00
Zarządzenie nr 71/2005 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 29.11.2005 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone oraz przesunięć między paragrafami w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie nr 71/2005 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 29.11.2005 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone oraz przesunięć między paragrafami w budżecie gminy na 2005 rok
2005-12-01 00:00:00
Zarządzenie nr 72/2005 Wójta Gminy z dnia 30.11.2005 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Mędromierzu na nieużytek położony w Wielkim Mędromierzu dz. nr 193 z przeznaczeniem jako zbiornik przec

Zarządzenie nr72/2005
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Mędromierzu na nieużytek położony w Wielkim Mędromierzu dz.nr193 z przeznaczeniem jako zbiornik przeciwpożarowy służący całej społeczności wsi

2005-12-01 00:00:00
Zarzązenie nr 70/2005 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 29.11.2005 r. w sprawie przeprowadzenia pomiaru prędkości ruchu na ulicy Półkole w Gostycynie

Zarządzenie nr 70/2005
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 29.11. 2005 r.

w sprawie przeprowadzenia pomiaru prędkości ruchu na ulicy Półkole w Gostycynie

2005-11-29 00:00:00
Zarządzenie nr 69/2005 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 25.11.2005 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za korzystanie z mienia komunalnego w 2006 r.

Zarządzenie nr 69/2005
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za korzystanie z mienia komunalnego w 2006r.

2005-11-25 00:00:00
Zarządzenie nr 68/2005 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 23.11.2005 r. w sprawie zasad rachunkowości planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat w Gminie Gostycyn

Zarządzenie nr 68/2005 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 23.11.2005 r. w sprawie zasad rachunkowości planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat w Gminie Gostycyn
2005-11-25 00:00:00
Zarządzenie nr 67/2005 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 14.11.2005 r. w sprawie pzekazania projektu uchwały budżetowej na 2006 rok Radzie Gminy

Zarządzenie nr 67/2005 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 14.11.2005 r. w sprawie pzekazania projektu uchwały budżetowej na 2006 rok Radzie Gminy
2005-11-15 00:00:00