Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gostycyn uchwalone zostało Uchwałą Nr XXII/176/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 grudnia 2012 r.

Uchwałę oraz załączniki do studium można zobaczyć tutaj.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gostycyn oraz plany zagospodarowania przestrzennego są do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gostycyn, pokój nr 2.
Informacji udziela inspektor gminny Hanna Stolzenburg (tel. 52 3367317). 

 


Liczba odwiedzin : 1128
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Maria Okonek
Osoba odpowiedzialna za informację : Roma Giersz
Czas wytworzenia: 2005-12-29 00:00:00
Czas publikacji: 2005-12-29 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak