Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Przetarg nieograniczony - Dostawa węgla kamiennego do Urzędu Gminy w Gostycynie

OGŁOSZENIE

Zamawiający:
Gmina Gostycyn
ul. Bydgoska 8
89-520 Gostycyn
tel./fax. (0-52) 33-46-001, 33-46-076
www.gostycyn.las.pl
e-mail: gostycyn@las.pl

ogłasza przetarg nieograniczony do równowartość kwoty 60 000,00 Euro:

Na dostawę węgla kamiennego Do Urzędu Gminy w Gostycynie

2004-12-09 00:00:00
Przetarg nieograniczony - Dostawa oleju opałowego do kotłowni GOK Gostycyn, Gimnazjum w Gostycynie, Szkoła Podstawowa w Pruszczu, Szkoła Podstawowa w Gostycynie, Szkoła Podstawowa w Wielkim Mędromierzu, Dom Nauczyciela w Bagienicy, Przedszkole w Go


OGŁOSZENIE

Zamawiający: Gmina Gostycyn
ul. Bydgoska 8
89-520 Gostycyn
tel./fax. (0-52) 33-46-001, 33-46-076
www.gostycyn.las.pl
e-mail: gostycyn@las.pl

ogłasza przetarg nieograniczony do równowartość kwoty 60 000,00 Euro:

Na dostawę oleju opałowego do kotłowni: GOK Gostycyn, Gimnazjum w Gostycynie, Szkoła Podstawowa w Pruszczu, Szkoła Podstawowa w Gostycynie, Szkoła Podstawowa w W. Mędromierzu, Dom Nauczyciela w Bagienicy, Przedsz w Gostycynie, świetlica w Pruszczu, Szkoła Podstawowa w W. Kloni.

2004-12-09 00:00:00
Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku Gminy Gostycyn


Gmina Gostycyn
ul. Bydgoska 8
89-520 Gostycyn
tel. 0-52334-60-01, fax 0-52334-60-01,

ogłasza przetarg nieograniczony na kwotę poniżej 60000 EURO

na ubezpieczenie majątku Gminy Gostycyn

2004-12-03 00:00:00
Przetarg ograniczony - Budowa Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego w Gostycynie

OGŁOSZENIE
Zamawiający:
Gmina Gostycyn
ul. Bydgoska 8
89-520 Gostycyn
tel. 052 3346001
e-mail:
gostycyn@las.pl
Ogłasza przetarg ograniczony
na: Budowę Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego w Gostycynie
2004-11-16 00:00:00
Zapytanie o cenę - dostawa węgla kamiennego

ZAPYTANIE O CENĘ

Urząd Gminy w Gostycynie na podstawie art. 67, art. 68 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych z 10 czerwca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 72 poz. 664 z późniejszymi zmianami) zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na:

dostawę węglakamiennego

Przedmiot zamówienia:
- 20 ton orzecha
- 20 ton kostki

2004-10-18 00:00:00
Zaproszenie do składania ofert - Remont Szkoły Podstawowej w Pruszczu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROBÓT

Data: 16.07.2004
Numer Projektu: B 2 – 25 - 0172

Nazwa Projektu: Remont Szkoły Podstawowej w Pruszczu

2004-10-18 00:00:00
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika z kostki betonowej typu POLBRUK w Gostycynie przy ul. Projektowanej od działki 811 o działki 816 wyłącznie, wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę


OGŁOSZENIE

Zamawiający:
Gmina Gostycyn
ul. Bydgoska 8
89-520 Gostycyn
tel./fax. (0-52) 33-46-001, 33-46-076
www.gostycyn.las.pl
e-mail: gostycyn@las.pl

ogłasza przetarg nieograniczony do równowartości kwoty 60.000 Euro na:

Budowę chodnika z kostki betonowej typu POLBRUK w Gostycynie przy ul. Projektowanej od działki 811 do działki 816 wyłącznie, wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę

2004-10-18 00:00:00
Przetarg nieograniczony - Budowa kanalizacji deszczowej w Gostycynie, ul. Półkole


OGŁOSZENIE

Zamawiający:
Gmina Gostycyn
ul. Bydgoska 8
89-520 Gostycyn
tel./fax. (0-52) 33-46-001, 33-46-076
www.gostycyn.las.pl
e-mail: gostycyn@las.pl

ogłasza przetarg nieograniczony do równowartości kwoty 60.000 Euro na:

Budowa kanalizacji deszczowej w Gostycynie ul. Półkole

2004-10-18 00:00:00
Przetarg nieograniczony - Remont drogi na ulicy Usługowej w Gostycynie od działki 866 do 869 wyłącznie

Przetarg nieograniczony - Remont drogi na ulicy Usługowej w Gostycynie od działki 866 do 869 wyłącznie
2004-10-07 00:00:00
Przetarg nieograniczony - Budowa ciągu pieszo - jezdnego na ulicy Półkole w Gostycynie


OGŁOSZENIE

Zamawiający: Gmina Gostycyn
ul. Bydgoska 8
89-520 Gostycyn
tel./fax. (0-52) 33-46-001, 33-46-076
www.gostycyn.las.pl
e-mail: gostycyn@las.pl

ogłasza przetarg nieograniczony przekraczający wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000,00 Euro:

Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ulicy Półkole w Gostycynie

2004-09-29 00:00:00