Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 69/24 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie przesunięć między paragrafami w wydatkach budżetu gminy na 2004 r.

Zarządzenie nr 69/24 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie przesunięć między paragrafami w wydatkach budżetu gminy na 2004 r.
2005-01-10 00:00:00
Zarządzenie nr 68/2004 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - garażu, stanowiącej własność Gminy Gostycyn, położonej w Gostycynie, przeznaczonej do wynajmu

Zarządzenie nr 68/2004
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - garażu, stanowiącej własność Gminy Gostycyn, położonej w Gostycynie, przeznaczonej do wynajmu

2004-12-30 00:00:00
Zarządzenie nr 67/2004 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia konkursu promującego selektywną zbiórkę odpadów pn. „Ekologiczne Sołectwo”.

Zarządzenie nr 67/2004
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 28.12.2004r.

w sprawie ogłoszenia konkursu promującego selektywną zbiórkę odpadów pn. „Ekologiczne Sołectwo”.

2004-12-29 00:00:00
Zarządzenie nr 63/2004 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami budżetu gminy na 2004 rok

Zarządzenie nr 63/2004 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami budżetu gminy na 2004 rok
2004-12-28 00:00:00
Zarządzenie nr 65/2004 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany harmonogramu wydatków gminy na 2004 r.

ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 65/2004
Z DNIA 22 grudnia 2004 r.

w sprawie zmiany harmonogramu wydatków gminy na 2004 r.

2004-12-28 00:00:00
Zarządzenie nr 64/2004 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie w sprawie przesunięć między rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu gminy na 2004 rok

Zarządzenie nr 64/2004 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie w sprawie przesunięć między rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu gminy na 2004 rok
2004-12-28 00:00:00
Zarządzenie nr 66/2004 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie promocyjnego folderu multimedialnego Gminy Gostycyn

Zarządzenie nr 66/04
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 28.12.2004r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie promocyjnego folderu multimedialnego Gminy Gostycyn.

2004-12-28 00:00:00
Zarządzenie nr 61/2004 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 09 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „ Dostawa oleju opałowego na rok 2005”

Zarządzenie nr 61/2004
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 09.12.2004 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „ Dostawa oleju opałowego na rok 2005”.

2004-12-10 00:00:00
Zarządzenie nr 62/2004 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 09.12.2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. :Dostawa węgla kamiennego dla Urzędu Gminy w Gostycynie"

Zarządzenie nr 62/2004
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 09.12.2004 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „ Dostawa węgla kamiennego dla Urzędu Gminy w Gostycynie”.

2004-12-10 00:00:00
Zarządzenie nr 59/2004 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargunieograniczonego na zadanie pn. „Ubezpieczenie majątku gminy Gostycyn”

Zarządzenie nr 59/04
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 03.12.2004 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „ Ubezpieczenie majątku gminy Gostycyn”.

2004-12-06 00:00:00