Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 66/2003 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zwiększenia i zmiejszenia dostacji celowej na zadania zlecone i przesunięć między paragrafami

Zarządzenie nr 66/2003 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zwiększenia i zmiejszenia dostacji celowej na zadania zlecone i przesunięć między paragrafami
2004-01-12 00:00:00
Zarządzenie nr 63/2003 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 15.12.2003 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu dochodów i wydatków gminy na 2003 r.

Zarządzenie nr 63/2003
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 15.12.2003 r.

w sprawie uchwalenia harmonogramu dochodów i wydatków gminy na 2003 r.

2004-01-12 00:00:00
Zarządzenie nr 65/2003 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za korzystanie z mienia komunalnego

Zarządzenie nr 65/2003
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za korzystanie z mienia komunalnego

2004-01-12 00:00:00
Zarządzenie nr 57/2003 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 12.11.2003 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu spiania majątku Urzędu Gminy i OSP

Zarządzenie nr 57/2003
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 12.11.2003 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu spisania majątku Urzędu Gminy i OSP

2004-01-12 00:00:00
Zarządzenie nr 56/2003 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 24.10.2003 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki nr 1200 położonej w Gostycynie

Zarządzenie nr 56/2003
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 24.10.2003 r.

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki nr 1200 położonej w Gostycynie

2004-01-12 00:00:00
Zarządzenie nr 58/2003 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie zwiększenia i zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone i przesunięć między paragrafami

Zarządzenie nr 58/2003 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie zwiększenia i zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone i przesunięć między paragrafami
2004-01-12 00:00:00
Zarządzenie Nr 60/2003 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 11.12.2003 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na zakupy, dostawy oleju opałowego do kotłowni gminnych: GOK GOstycyn, Świetlica Pruszcz, Dom Nauczyciela Bagienica, Gimnazj

Zarządzenie Nr 60/2003
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 11.12.2003 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na zakupy, dostawy oleju opałowego do kotłowni Gminnych: GOK Gostycyn, Świetlica Pruszcz, Dom Nauczyciela Bagienica, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Gostycynie, Szkoła Podstawowa w Wielkiej Kloni, Szkoła Podstawowa w Pruszczu, Szkoła Podstawowa w Wielkim Mędromierzu, Przedszkole w Gostycynie.

2004-01-12 00:00:00
Zarządzenie nr 62/2003 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 12.12.2003 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki nr 1194 położonej w Gostycynie

Zarządzenie nr 62/2003
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 12.12.2003 r.

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki nr 1194 położonej w Gostycynie

2004-01-12 00:00:00
Zarządzenie nr 61/2003 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 12.12.2003 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki nr 1199 położonej w Gostycynie

Zarządzenie nr 61/2003
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 12.12.2003 r.

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki nr 1199 położonej w Gostycynie

2004-01-12 00:00:00
Zarządzenie nr 55/2003 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 30.09.2003 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Gostycynie

Zarządzenie nr 55/2003
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 30.09.2003 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Gostycynie

2004-01-12 00:00:00