Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 14/2002 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone i przesunięć między paragrafami

Zarządzenie nr 14/2002 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone i przesunięć między paragrafami
2004-07-13 00:00:00
Zarządzenie nr 13/2002 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za korzystanie z mienia komunalnego

Zarządzenie nr 13/2002
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za korzystanie z mienia komunalnego

2004-07-13 00:00:00
Zarządzenie nr 12/2002 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia podstawowej stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Zarządzenie nr 12/2002
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia podstawowej stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

2004-07-13 00:00:00
Zarządzenie nr 10/2002 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami

Zarządzenie nr 10/2002 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami
2004-07-09 00:00:00
Zarządzenie nr 11/2002 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Zarządzenie nr 11/2002
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

2004-07-09 00:00:00
Zarządzenie nr 4/2002 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 18 sierpnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia pomiaru natężenia ruchu na ul. Szkolnej w Gostycynie

Zarządzenie nr 4/2002
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 18 sierpnia 2002 r.

w sprawie przeprowadzenia pomiaru natężenia ruchu na ulicy Szkolnej w Gostycynie

2004-03-15 00:00:00
Zarządzenie nr 5/2002 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu pn. "Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów"

Zarządzenie nr 5/2002
Wójta Gminy Gostycyn
Z dnia 30 sierpnia 2002 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu pn. „Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów”

2004-03-15 00:00:00
Zarządzenie nr 8/2002 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 29 pażdziernika 2002 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Urzędu Gminy w Gostycynie" i "Planu ewakuacji w urzędzie Gminy w Gostycynie"

Zarządzenie nr 8/2002
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 29 października 2002 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Urzędu Gminy w Gostycynie” i „Planu ewakuacji w Urzędzie Gminy w Gostycynie”

2004-03-15 00:00:00
Zarządzenie nr 9/2002 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 9/2002 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2004-03-15 00:00:00
Zarządzenie nr 7/2002 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 28 października 2002 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadania pn. "Dostawa komputera wraz z oprogramowaniem i drukarką oraz binownicy i laminarki"

Zarządzenie nr 7/2002
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 28 października 2002 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. „Dostawa komputera wraz z oprogramowaniem i drukarką oraz bindownicy i laminarki”

2004-03-15 00:00:00