Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XV/106/2015

UCHWAŁA  NR XV/106/2015

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia  17 grudnia 2015 r.

                                                                                     zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok

2015-12-22 12:51:56
Uchwała Nr XV/105/2015

                                                                                                                                        UCHWAŁA Nr XV/105/2015

Rady Gminy Gostycyn

                                                                                                                                            z dnia 17 grudnia 2015 r.

                                                                                                         w sprawie  uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na rok 2016

2015-12-22 12:50:30
Uchwała Nr XV/104/2015

UCHWAŁA Nr XV/104/2015

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 17 grudnia 2015 r.

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostycyn na lata 2016-2025

2015-12-22 12:48:02
Uchwała Nr XV/103/2015

UCHWAŁA Nr XV/103/2015

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 17 grudnia 2015 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostycyn na lata 2015-2024

2015-12-22 12:43:56
Uchwała Nr XV/102/2015

Uchwała Nr XV/102/2015
Rady Gminy Gostycyn

z dnia 17 grudnia 2015 r.

                                                                                     w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostycynie

2015-12-22 12:39:47
Uchwała Nr XV/101/2015

UCHWAŁA Nr XV/101/2015

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 17 grudnia 2015 r.

                                                                            w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gostycyn do podjęcia działań zmierzających

                                                             do nieodpłatnego przejęcia działek stanowiących własność Skarbu Państwa, będących we władaniu PKP

2015-12-22 12:37:09
Uchwała Nr XV/100/2015

UCHWAŁA Nr XV/100/2015

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

2015-12-22 12:31:19
Uchwała Nr XV/99/2015

UCHWAŁA Nr XV/99/2015

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 17 grudnia 2015 r.

 

w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju sieci dróg gminnych na lata 2016-2020”

2015-12-22 12:28:20
Uchwała Nr XV/98/2015

                                                                                                         Uchwała Nr XV/98/2015

Rady Gminy Gostycyn

z dnia 17 grudnia 2015 r.

 

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gostycyn oraz określenia zasad wnoszenia,

cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy 

2015-12-22 12:25:28
Uchwała Nr XV/97/2015

UCHWAŁA Nr XV/97/2015

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 17 grudnia 2015 r.

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gostycyn na 2016 rok

 

2015-12-22 12:22:56