Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Przetarg nieograniczony - wykonanie przebudowy ulicy Dzieci Drzewa Życia i ulicy Rzemieślniczej w Gostycynie

Gmina Gostycyn
89-520 Gostycyn, ul. Bydgoska 8
tel. 052 33 67 310, faks 052 33 67 311
e-mail: gostycyn@las.pl ;
http://bip.gostycyn.pl,
www.gostycyn.las.pl 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na:

Wykonanie przebudowy ulicy Dzieci Drzewa Życia i ulicy Rzemieślniczej w Gostycynie.

2006-07-31 00:00:00
Przetarg nieograniczony - urządzanie placów rekreacyjnych w Pruszczu, Bagienicy, Małej Kloni, Wielkim Mędromierzu, Łyskowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro na zadanie:

Urządzanie placów rekreacyjnych w Pruszczu, Bagienicy, Małej Kloni, Wielkim Mędromierzu, Łyskowie.

2006-03-10 00:00:00
Przetarg nieograniczony - urządzanie placów rekreacyjnych w Pruszczu, Bagienicy, Małej Kloni, Wielkim Mędromierzu, Łyskowie


OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro na zadanie:

Urządzanie placów rekreacyjnych
w Pruszczu, Bagienicy, Małej Kloni, Wielkim Mędromierzu, Łyskowie.

2006-02-21 00:00:00