Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr III/18/2014

 UCHWAŁA Nr III/18/2014

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 18 grudnia 2014 r.

                                                        w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części działki

                                                               o nr ewid. 880 położonej w Pile  na okres 7 lat

2015-01-21 19:08:51
Uchwała Nr III/17/2014

 Uchwała Nr III/17/2014
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 18 grudnia 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na 2014 rok
2015-01-21 19:05:50
Uchwała Nr III/16/2014

Uchwała Nr III/16/2014
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 18 grudnia 2014 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok
2015-01-21 18:52:48
Uchwała Nr III/15/2014

 UCHWAŁA Nr III/15/2014

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 18 grudnia 2014 r.

 

                                                                 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

                                                                Finansowej Gminy Gostycyn na lata 2015-2024

2015-01-21 18:48:57
Uchwała Nr III/14/2014

 UCHWAŁA Nr III/14/2014

Rady Gminy Gostycyn

z dnia 18 grudnia 2014 r.

 

                                                   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia

                                            Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

 

2015-01-21 18:44:30
Uchwała Nr III/13/2014

 UCHWAŁA Nr III/13/2014

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 18 grudnia 2014 r.

 

                             w sprawie przyjęcia Gminnego  Programu  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych

                                               i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gostycyn na 2015 r.

2015-01-21 18:40:32
Uchwała Nr III/12/2014

 UCHWAŁA Nr III/12/2014

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 18 grudnia 2014 r.

 

                                                    w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gostycyn na 2015 rok

2015-01-21 18:38:12
Uchwała Nr II/11/2014

 UCHWAŁA Nr II/11/2014
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 11 grudnia 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na 2014 rok
2015-01-21 18:34:21
Uchwała Nr II/10/2014

 UCHWAŁA Nr II/10/2014

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 11 grudnia 2014 r.

 

                                            w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gostycyn

2015-01-21 18:29:28
Uchwała Nr II/9/2014

 UCHWAŁA  Nr II/9/2014

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 11 grudnia 2014 r.

 

                                                        w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości

                                                    o nr ewid. 712/24 i 712/26 położonych w Pile na okres 10 lat

2015-01-13 09:20:27