Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przetarg nieograniczony IW.271.1.12.2017, numer ogłoszenia: 500060183-N-2017 z dnia 16-11-2017 r.

Wójt Gminy Gostycyn informuje o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Modernizacja energetyczna budynku Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Słonecznej 4 w Gostycynie

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr: 500060183-N-2017 z dnia 16-11-2017 r.

 

 

 Dokument znajduje się w załączniku.

2017-11-17 14:03:32
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przetarg nieograniczony IW.271.1.13.2017, numer ogłoszenia: 595890-N-2017 z dnia 2017-10-02 r.

Wójt Gminy Gostycyn informuje o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.:

"Przebudowa drogi gminnej nr 010501C relacji Wielki Mędromierz - Gostycyn od km 0+000 do km 2+740" (na odcinku od km 0+000 do km 1+760)

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr: 595890-N-2017 z dnia 2017-10-02 r.

 

2017-10-31 12:36:43
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przetarg nieograniczony IW.271.1.10.2017, numer ogłoszenia: 582325-N-2017 z dnia 2017-09-01 r.

Wójt Gminy Gostycyn informuje o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.:

"Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Piła wraz z przebudową stacji uzdatniania wody i budową przydomowych oczyszczalni ścieków"

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr: 582325-N-2017 z dnia 2017-09-01 r.

2017-10-31 12:29:43
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przetarg nieograniczony IW.271.1.4.2017, numer ogłoszenia: 24282 - 2017 z dnia 2017-02-13 r.

Wójt Gminy Gostycyn informuje o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.:

"Przebudowa drogi gminnej 010501C na odcinku Przyrowa – Wielki Mędromierz"

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr: 24282 - 2017 z dnia 2017-02-13 r.

 

2017-09-06 09:47:16
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przetarg nieograniczony IW.271.1.3.2017, numer ogłoszenia: 21228 - 2017 z dnia 2017-02-07 r.

Wójt Gminy Gostycyn informuje o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.:

"Dostawa oleju opałowego dla Gminy Gostycyn"

2017-03-20 09:08:07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przetarg nieograniczony IW.271.1.2.2017, numer ogłoszenia: 8296 - 2017 z dnia 2017-01-16 r.

Wójt Gminy Gostycyn informuje o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.:

"Przebudowa ulicy Świerkowej w miejscowości Piła Gmina Gostycyn"

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr: 8296 - 2017 z dnia 2017-01-16 r.

2017-02-27 13:59:31