Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie
 o udzieleniu zamówienia

"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej
 do długości 0,800 km w obrębie geodezyjnym Bagienica cz.dz. 228/2 oraz cz.dz. 120/1"

2014-10-09 12:46:26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Ogłoszenie
 o udzieleniu zamówienia


"Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości gostycyn ul. Główna DW 237"

2014-10-07 19:58:28
Zawiadomienie

 
Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

                                       „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej
                                           do długości 0,800 km w obrębie geodezyjnym Bagienica  cz.dz. 228/2 oraz cz.dz. 120/1”

2014-09-30 15:02:49
Zawiadomienie

 Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

                                       „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Gostycyn ul. Główna DW 237

2014-09-19 20:52:33
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Ogłoszenie
 o udzieleniu zamówienia


"Dostawa oleju opałowego w ilości 200.000 l dla Gminy Gostycyn w okresie grzewczym 2014/2015 r."

2014-08-12 13:38:15
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie
 o udzieleniu zamówienia


"Zabezpieczenie i zachowanie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody poprzez
ograniczenie odpływu zanieczyszczonej wody z pól do rzeki Kamionki w miejscowościach
Przyrowa i Wielki Mędromierz oraz wybudowanie zbiorników filtracyjno - retencyjnych"
2014-08-07 14:24:29
Zawiadomienie

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

                             „Zabezpieczenie i zachowanie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody
 poprzez ograniczenie odpływu zanieczyszczonej wody z pól do rzeki Kamionki w miejscowościach Przyrowa i Wielki Mędromierz oraz wybudowanie zbiorników filtracyjno – retencyjnych”


2014-07-29 10:38:41
Zawiadomienie

 Zawiadomienie
o wyborze ofert najkorzystniejszej


"Dostawa oleju opałowego w ilości 200.000 l
 dla Gminy Gostycyn w okresie grzewczym 2014/2015"

2014-07-15 11:58:00
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

"Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych"

2014-06-12 12:27:39
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

"Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Gostycyn"

2014-05-28 12:21:53