Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Autobusowy rozkład jazdy

2019-01-16 14:27:01
Uchwała

Uchwała

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego "Kamionka" Sp. z o.o.

2017-07-11 13:43:52
Komunikat dotyczący cen wody oraz ścieków

Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe “Kamionka” Spółka z o.o. w Gostycynie informuje, że zgodnie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. ( tj. Dz. U. z 2015r. poz. 139 z późn. zm. ) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Uchwałą Rady Gminy Gostycyn nr XXIV z dnia 24.11.2016r. z dniem 01.01.2017r. obowiązują następujące stawki:

2016-12-02 07:30:10
Podstawowe dane

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE

 "KAMIONKA"  Spółka z o.o.

ul. Usługowa 2

89-520 Gostycyn

tel. (0 52) 334 60 59;  334 60 90

fax. (0 52) 334 62 31

E-mail: superkamionka@vp.pl

2016-09-21 07:40:33
Informacja o odczytach wodomierzy

Wodomierze odczytywane są przez pracowników firmy w odstępach 60 dniowych.  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy stany wodomierzy można zgłaszać telefonicznie w godzinach pracy zakładu na koniec każdego miesiąca. Ponadto istnieje możliwość zgłaszania  pocztą elektroniczną.

tel. ( 52) 334 60 59;  334 60 90

E-mail: superkamionka@vp.pl

2016-09-21 07:40:00
Komunikacja Autobusowa

Poniżej prezentujemy listę dokumentów dotyczących

2016-09-15 07:50:01
Ogłoszenie

 Ogłoszenie

o zamówieniu publicznym na
"Przyłącze wodociągowe, z. nr 174/8 obręb Wielki Mędromierz gmina Gostycyn
w ramach Budowy kanalizacji sanitarnej w Wielkim Mędromierzu"

2012-10-30 15:13:57
Przetarg nieograniczony

 Ogłoszenie
o przetargu nieograniczony na

"Przyłącze wodociągowe, z. nr 174/8 obręb Wielki Mędromierz gmina Gostycyn
 w ramach Budowy kanalizacji sanitarnej w Wielkim Mędromierzu"

2012-10-09 15:15:59
Cennik usług PUH "Kamionka"

 

CENNIK    USŁUG  P.U. H. ,,Kamionka”  Sp.  z  o.o. , Gostycyn

 ( OBOWIĄZUJĄCE  CENY  -  BRUTTO )

od 1 stycznia 2010r.

2010-01-04 11:20:25
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora PUH "Kamionka"

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Dyrektora PUH "Kamionka" w Gostycynie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostałą wybrana Pani

AGNIESZKA KOŁODZIEJSKA
zamieszkała w Cekcynie
2009-10-27 15:12:29