Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika z kostki betonowej typu POLBRUK w Gostycynie przy ul. Projektowanej od działki 811 o działki 816 wyłącznie, wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę


OGŁOSZENIE

Zamawiający:
Gmina Gostycyn
ul. Bydgoska 8
89-520 Gostycyn
tel./fax. (0-52) 33-46-001, 33-46-076
www.gostycyn.las.pl
e-mail: gostycyn@las.pl

ogłasza przetarg nieograniczony do równowartości kwoty 60.000 Euro na:

Budowę chodnika z kostki betonowej typu POLBRUK w Gostycynie przy ul. Projektowanej od działki 811 do działki 816 wyłącznie ,wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę

2004-10-18 00:00:00
Przetarg nieograniczony - Budowa kanalizacji deszczowej w Gostycynie, ul. Półkole


OGŁOSZENIE

Zamawiający:
Gmina Gostycyn
ul. Bydgoska 8
89-520 Gostycyn
tel./fax. (0-52) 33-46-001, 33-46-076
www.gostycyn.las.pl
e-mail: gostycyn@las.pl

ogłasza przetarg nieograniczony do równowartości kwoty 60.000 Euro na:

Budowa kanalizacji deszczowej w Gostycynie ul. Półkole

2004-10-18 00:00:00
Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie remontu i rozbuowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Gostycynie

OGŁOSZENIE

Zamawiający:
Gmina Gostycyn
Ul. Bydgoska 8
89 – 520 Gostycyn
tel/fax. (052) 33 46001, 33 46076
www.gostycyn.las.pl
e-mail:
gostycyn@las.pl 

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej kwoty 60.000 Euro na:

Zaprojektowanie i wykonanie remontu i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Gostycynie

2004-10-04 00:00:00