Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie
o udzieleniu zamówienia

"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gostycyn"
2013-12-01 19:03:41
Zawiadomienie

 Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gostycyn"
2013-11-20 09:43:30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie
o udzieleniu zamówienia


"Przebudowa ulicy Słonecznej w Gostycynie"
2013-10-04 20:36:54
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie
o udzieleniu zamówienia


Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej
do długości 0,600 km w obrębie geodezyjnym: Gostycyn cz. dz. nr 536/2 oraz dz. nr 536/1

2013-10-02 07:50:05
Zawiadomienie

 Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej


"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej
do długości 0,600km w obrębie geodezyjnym:Gostycyn cz. dz. nr 536/2 oraz dz. nr 536/1"

2013-09-27 13:17:54
Zawiadomienie

 Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej


"Przebudowa ul. Słonecznej w Gostycynie"
2013-09-20 11:30:18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

"Przebudowa ulicy Zielonej w Pruszczu"
2013-07-02 13:59:59
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gostycyn"
2013-06-28 14:24:47
Zawiadomienie

 Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej na


"Przebudowę ulicy Zielonej w Pruszczu"
2013-06-13 14:57:25
Zawiadomienie

 Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej na

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości,
 na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Gostycyn"

2013-06-12 11:27:51