Prawo miejscowe 

 

Zbiór aktów prawa miejscowego publikowanych
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
VII kadencja 2014-2018


 
 

 

Treść  uchwały

Data ogłoszenia

Rok/Pozycja Dziennika Urzędowego

 Uchwała Nr II/6/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 15.12.2014

 2014.3770

 Uchwała Nr II/11/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Gostycyn na 2014 rok

 15.12.2014

 2014.3771

 Uchwała Nr III/16/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok

 30.12.2014

 2014.3875

 Uchwała Nr III/17/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Gostycyn na 2014 rok

 30.12.2014

 2014.3876

 Uchwała Nr IV/20/2015  z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży

 09.02.2015

 2015.360

 Uchwała Nr IV/21/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe

09.02.2015

2015.361

Uchwała Nr IV/22/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i artystycznych

09.02.2015

2015.362

Uchwała Nr IV/24/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Gostycyn na 2015 rok 09.02.2015 2015.363
Uchwała Nr V/25/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia lokalnych kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów potwierdzajacych ich spełnienie do Publicznego Przedszkola w Gostycynie, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadoznych przez Gminę Gostyycn 04.03.2015 2015.629
Uchwała Nr V/26/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty 04.03.2015 2015.630
Uchwała Nr V/27/2015 z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gostycyn 04.03.2015 2015.631
Uchwała Nr V/28/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 04.03.2015 2015.632
Uchwała Nr V/29/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za ospodarowanie odpadami komunalnymi 04.03.2015 2015.633
Uchwała Nr V/30/2015  z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 04.03.2015 2015.634
Uchwała Nr V/33/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok 04.03.2015 2015.635
Uchwała Nr VI/42/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 31.03.2015 2015.987
Uchwała Nr VI/45/2015 z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Gostycyn na 2015 rok 31.03.2015

2015.988

 

Uchwała Nr VII/48/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Gostycyn, Pruszcz, Wielki Mędromierz, Łyskowo, Piła i Bagienica w Gminie Gostycyn 07.05.2015

2015.1566

Uchwała Nr VII/49/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Gostycyn i nadania jej statutu 06.05.2015

2015.1535

Uchwała Nr VII/51/2015 zdnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu gminy Gostycyn na 2015 r. 06.05.2015

2015.1536

Uchwała Nr VII/57/2015 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 r. 02.06.2015

2015.1747

Uchwała Nr IX/60/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dzieciecych 01.07.2015 2015.2083
Uchwała Nr IX/61/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze gminy Gostycyn 01.07.2015 2015.2084
Uchwała Nr IX/64/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu gminy Gostycyn na 2015 rok  01.07.2015

2015.2085

Uchwała Nr X/68/2015  z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu gminy Gostycyn na 2015 rok 05.08.2015

2015.2458

Uchwała Nr XI/70/2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gostycyn na cele niezwiązane z potzrebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 29.09.2015

2015.2890

Uchwała Nr XI/74/2015  z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu gminy Gostycyn na 2015 rok 29.09.2015

2015.2891

Uchwała Nr XII/76/2015 z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu gminy Gostycyn na 2015 rok

14.10.2015

2015.3133

Uchwała Nr XIII/77/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostycynie

03.11.2015

2015.3295

Uchwała Nr XIII/82/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sparwie szczegółowych zasad ponoszenia opłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu "Senior - WIGOR" w Gostycynie ul. Słoneczna 4

04.11.2015

2015.3314

Uchwała Nr XIII/86/2015 z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu gminy Gostycyn na 2015 rok

03.11.2015 2015.3296

Uchwała Nr XIV/87/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25.11.2015 2015.3627

Uchwała Nr XIV/88/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatu rolnego

25.11.2015 2015.3628

UchwałaNr XIV/89/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

27.11.2015 2015.3680

Uchwała Nr XIV/90/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

25.11.2015 2015.3629

Uchwała Nr XIV/91/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

25.11.2015 2015.3630

Uchwała Nr XIV/92/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gostycyn

27.11.2015 2015.3678

Uchwała Nr XIV/93/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właśccieli nieruchomości

27.11.2015 2015.3679

Uchwała Nr XIV/96/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu gminy Gostycyn na 2015 rok

25.11.2015 2015.3631

Uchwała Nr XV/98/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gostycyn oraz określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy

23.12.2015 2015.4670

Uchwała Nr XV/105/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Gostycyn na 2016 rok

23.12.2015 2015.4671

Uchwała Nr XV/106/2015  z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu gminy Gostycyn na 2015 r.

23.12.2015 2015.4672

Uchwała Nr XVI/108/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Gostycyn oraz określenia dokumentów niezbęnych do potwierdzenia tych kryteriów

03.03.2016 2016.778

Uchwała Nr XVI/109/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostycyn, zamieskząłych poza obwodami tych szkół

03.03.2016 2016.779

Uchwała Nr XVI/113/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gostycyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

03.03.2016 2016.780

Uchwała Nr XVI/115/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok

03.03.2016

2016.781

Uchwała Nr XVII/120/2016 z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gostycyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

30.03.2016

2016.1074

Uchwała Nr XVII/121/2016 z dnia z dnia 24 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok

30.03.2016

2016.1075

Uchwała Nr XVIII/122/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie 22.04.2016 2016.1474
Uchwała Nr XVIII/125/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok 22.04.2016 2016.1473
Uchwała Nr XIX/126/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: "Bajkowa Przystań" oraz ustalenia Statutu Klubu Dzieciecego "Bajkowa Przystań" 30.05.2016 2016.1832
Uchwała XIX/127/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gostycyn
 i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
30.05.2016 2016.1833
Uchwała Nr XIX/128/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn 30.05.2016 2016.1834
Uchwała Nr XIX/129/2016 z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

30.05.2016 2016.1835
Uchwała Nr XIX/131/2016 z dnia 24 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok 30.05.2016 2016.1836
Uchwała Nr XX/135/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Gostycynie 07.07.2016 2016.2403
Uchwała Nr XX/136/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w klubie dzieciecym "Bajkowa Przystań" utworzonym przez Gminę Gostycyn oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w takim klubie 07.07.2016 2016.2404
Uchwała Nr XX/137/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok 07.07.2016 2016.2405
Uchwała Nr XX/138/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gostycyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebmi ruchu 07.07.2016 2016.2406
Uchwała Nr XXI/144/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok 06.09.2016 2016.3021
Uchwała Nr XXII/147/2016 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Gostycyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 12.10.2016 2016.3478
Uchwała Nr XXII/150/2016 z dnia 6 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 r. 12.10.2016 2016.3479
Uchwała Nr XXIII/151/2016 z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w  miejscowości Gostycynie 02.11.2016 2016.3712
Uchwała Nr XXIII/153/2016 z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 r. 02.11.2016 2016.3713
Uchwała Nr XXIV/156/2016  z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 29.11.2016 2016.4200
Uchwała Nr XXIV/157/2016  z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu zyta do celów wymiaru podatku rolnego 29.11.2016 2016.4201
Uchwała Nr XXIV/159/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dzieciecy "Bajkowa Przystan" oraz ustalenia Statutu Klubu Dzieciecego "Bajkowa Przystań" 29.11.2016 2016.4202
Uchwała Nr XXIV/166/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok 29.11.2016 2016.4203
Uchwała Nr XXVI/171/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2017-2021 03.01.2017 2017.47
Uchwała Nr XXVI/172/2016 z dnia 29  grudnia 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 03.01.2017 2017.48
Uchwała Nr XXVI/175/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Gostycyn na 2017 rok  03.01.2017 2017.49
Uchwała Nr XXVI/176/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na 2016 rok  03.01.2017  2017.50
Uchwała Nr XXVII/180/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wieloletniego programu zagospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycynna lata 2017-2021 27.02.2017 2017.854
Uchwała Nr XXVII/181/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na 2017 rok 27.02.2017 2017.855
Uchwała Nr XXVIII/183/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostycyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 07.04.2017 2017.1604
Uchwała Nr XXVIII/184/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostycyn, zamieszkałych poza obwodami tych szkół 07.04.2017 2017.1605
Uchwała Nr XXVIII/185/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 07.04.2017 2017.1606
Uchwała Nr XXVIII/188/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Gostycyn, Piła, Pruszcz i  Wielki Mędromierz w Gminie Gostycyn 10.04.2017 2017.1729
Uchwała Nr XXVIII/189/2017 z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 rok 07.04.2017 2017.1607
Uchwała Nr XXIX/190/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy – zasiłki celowe, pomoc rzeczowa i zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie się 28.04.2017 2017.2068
Uchwała Nr XXIX/193/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 rok 28.04.2017 2017.2069
Uchwała Nr XXX/194/2017 z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 rok 01.06.2017 2017.2369
Uchwała Nr XXX/195/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 01.06.2017 2017.2368
Uchwała Nr XXXI/198/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 04.07.2017 2017.2784
Uchwała Nr XXXI/201/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na 2017 rok 04.07.2017 2017.2785
Uchwała Nr XXXII/206/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągniecia w konkursach przedmiotowych i artystycznych 28.08.2017 2017.3251
Uchwała Nr XXXII/207/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznawania stypendiów za wybitne osiągniecia sportowe 28.08.2017 2017.3252
Uchwała Nr XXXII/208/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Gostycyn na 2017 rok 28.08.2017

2017.3253

 

Uchwała Nr XXXIII/212/2017 z dnia 3 października 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 rok 05.10.2017

2017.3828

Uchwała Nr XXXIV/216/2017 z dnia 18 października 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn 20.10.2017

2017.3999

Uchwała Nr XXXIV/217/2017 z dnia 18 października 2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczeniausług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gostycyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 20.10.2017

2017.4000

Uchwała Nr XXXIV/219/2017 z dnia 18 października 2017r. w sprawie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Gostycyn i nadania jej statutu 20.10.2017

2017.4001

Uchwała Nr XXXIV220/2017  z dnia 18 października 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 r. 20.10.2017

2017.4002

Uchwała Nr XXXV/222/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 r. 20.11.2017

2017.4454

Uchwała Nr XXXVI/223/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  27.11.2017  2017.4568
Uchwała Nr XXXVI/224/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 27.11.2017 2017.4569
Uchwała Nr XXXVI/226/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie  27.11.2017 2017.4570
Uchwała Nr XXXVI/227/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Gostycyn  27.11.2017 2017.4571
Uchwała Nr XXXVI/229/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 r.  27.11.2017  2017.4572
Uchwała Nr XXXVII/236/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 29.12.2017  2017.5542
Uchwała Nr XXXVII/238/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu gminy Gostycyn na 2017 r. 29.12.2017 2017.5543
Uchwała Nr XXXVII/240/2017 z dnia 21  grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na 2018 rok 29.12.2017 2017.5544
Uchwała Nr XXXVIII/244/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych 19.02.2018 2018.817
Uchwała Nr XXXIX/250/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 04.04.2018 2018.1887
Uchwała Nr XXXIX/251/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gostycyn na okręgi wyborcze 04.04.2018 2018.1888
Uchwała Nr XXXIX/252/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gostycyn w 2018 roku" 04.04.2018 2018.1889
Uchwała Nr XXXIX/253/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ujęcia w wykazie kąpielisk na rok 2018 wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych nad jeziorem Środkowym w Gostycynie (gm. Gostycyn) 04.04.2018 2018.1890
Uchwała Nr XXXIX/254/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Gostycyn 04.04.2018 2018.1891
Uchwała Nr XXXIX/256/2018 z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na 2018 rok 04.04.2018 2018.1892

Uchwała Nr XL/259/2018 z dnia 26 kwietnia 20158 r. w sprawie podziału gminy Gostycyn na stałe obwody głosowania

02.05.2018 2018.2525
Uchwała Nr XL/261/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na 2018 rok 02.05.2018. 2018.2526
Uchwała Nr XLI/265/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzysatnie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostycyn 19.06.2018 2018.3188
Uchwała Nr XLI/266/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 19.06.2018 2018.3189

Uchwała Nr XLI/269/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Gostycyn

19.06.2018  2018.3190

Uchwała Nr XLI/273/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na 2018 r.

19.06.2018 2018.3191

Uchwała Nr XLII/284/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na 2018 r.

 10.07.2018 2018.3773

Uchwała Nr XLIII/286/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaz napojó alkoholowych na terenie gminy Gostycyn oraz zasad usytowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

11.09.2018 2018.4508

Uchwała Nr XLIII/287/2018 z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na 2018 r.

11.09.2018 2018.4509

Uchwała Nr XLIV/289/2018 z dnia 18 października 2018r. w sprawie "Regulaminu korzystania z toalety publicznej" przy ul. Bydgoskiej w Gostycynie

24.10.2018 2018.5362

Uchwała Nr XLIV/290/2018 z dnia 18 października 2018r.  w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gostycyn na cele niezwiązane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu

24.10.2018 2018.5363

Uchwała Nr XLIV/291/2018 z dnia 18 października 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2017-2021

24.10.2018 2018.5364

Uchwała Nr XLIV/296/2018  z dnia 18 października 2018r. zmieniajaca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Gostycyn

24.10.2018 2018.5365

Uchwała Nr XLIV/297/2018 z dnia 18 października 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2018 rok

24.10.2018 2018.5366
 


Liczba odwiedzin : 765
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Maria Okonek
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Okonek
Czas wytworzenia: 2015-04-01 18:02:52
Czas publikacji: 2018-11-06 09:45:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak