Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gostycyn w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 ogłoszeni nr Nr 652219-N-2018 z dnia 2018-11-23r.

Wójt Gminy Gostycyn informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

2018-12-21 11:51:21
Wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych dla miejscowości Przyrowa i Przyrówka zlokalizowanych na terenie gminy Gostycyn ZP.271.2.2018 ogłoszenie w bzp nr 630333-N-2018 z dnia 2018-10-01 r.

Prezes Przedsiębiorstwa Usługowo-Hadlowego "Kamionka" Sp. z o. o. informuje o unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych dla miejscowości Przyrowa i Przyrówka zlokalizowanych na terenie gminy Gostycyn

Dokument znajduje się w załączniku.

2018-11-09 15:04:55
Wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych dla miejscowości Przyrowa i Przyrówka zlokalizowanych na terenie gminy Gostycyn ZP.271.2.2018 ogłoszenie w bzp nr 630333-N-2018 z dnia 2018-10-01 r.

Prezes Przedsiębiorstwa Usługowo-Hadlowego "Kamionka" Sp. z o. o. informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych dla miejscowości Przyrowa i Przyrówka zlokalizowanych na terenie gminy Gostycyn

Dokument znajduje się w załączniku.

2018-11-07 15:15:23
Przebudowa drogi gminnej 010540C od km 0+000 do km 0+290 (ul. Dzieci Drzewa Życia) oraz przebudowa drogi gminnej 010541C od km 0+260 do km 0+290 (ul. Usługowa) w miejscowości Gostycyn

Wójt Gminy Gostycyn informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Przebudowa drogi gminnej 010540C od km 0+000 do km 0+290  (ul. Dzieci Drzewa Życia) oraz przebudowa drogi gminnej 010541C od km 0+260 do km  0+290 (ul. Usługowa) w miejscowości Gostycyn

2018-10-29 11:27:03
Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu IW.271.1.12.2018 opublikowanego w bzp Nr 604401-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.

Wójt Gminy Gostycyn informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

Dokument znajduje się w załączniku.

2018-08-30 14:43:16
Budowa obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (małej architektury) w miejscu publicznym, gm. Gostycyn, w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 IW.271.1.10.2018 ogłoszenie w bzp nr 598161-N-2018 z dnia 02.08.2018 r.

Wójt Gminy Gostycyn informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

„Budowa obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (małej architektury)
w miejscu publicznym, gm. Gostycyn, w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018”
 

- dla I części postępowania

"Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń strefy relaksu w ramach programu OSA"

Dokument znajduje się w załączniku.

2018-08-24 13:37:26
Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 630 relacji Gostycyn – Leontynowo od km 0+000,00 do km 0+990,00, IW.271.1.7.2018, ogłoszenie w bzp nr 568860-N-2018 z dnia 06.06.2018r.

Wójt Gminy Gostycyn informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 630 relacji Gostycyn – Leontynowo od km 0+000,00 do km 0+990,00

2018-06-28 10:08:29
Przebudowa drogi gminnej nr 010572C relacji Kamienica - Wielka Klonia – Wilkowo od km 0+000 do km 0+407 oraz drogi gminnej nr 010563C Kamienica - Wielka Klonia –Wilkowo od km 3+457 do km 3+950 IW.271.1.7.2018, ogłoszenie w bzp nr 560479-N-2018 z dnia 21.05.2018r.

Wójt Gminy Gostycyn informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 010572C relacji Kamienica - Wielka Klonia – Wilkowo od km 0+000 do km 0+407 oraz drogi gminnej nr 010563C Kamienica - Wielka Klonia –Wilkowo od km 3+457 do km 3+950

 

Dokument znajduje się w załączniku.

2018-06-14 11:08:18
Przebudowa drogi gminnej nr 010508C relacji Gostycyn - Gostycyn Wybudowanie na odcinku od km 2+610,00 do km 3+600,00 IW.271.1.5.2018 ogłoszenie w bzp nr 560448-N-2018 z dnia 21.05.2018 r.

Wójt Gminy Gostycyn informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 010508C relacji Gostycyn - Gostycyn Wybudowanie na odcinku od km 2+610,00 do km 3+600,00

2018-06-14 11:03:59
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony IW.271.1.3.2018, numer ogłoszenia: 522755-N-2018 z dnia 27.02.2018r.

 

Wójt Gminy Gostycyn informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Budowa Przedszkola Publicznego w Gostycynie

 

Dokument znajduje się w załączniku.

2018-04-11 10:42:24