Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Nie będzie II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy

Informujemy, iż do Gminnej Komisji Wyborczej ds. wyborów MRG wpłynęły zgłoszenia tylko 5 kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Gostycyn.

Komisja podjęła uchwałę w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania  w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Gostycyn II kadencji zarządzonych na dzień 4 grudnia 2017 r. 

Minimalny skład MRG powinien wynosić 11 osób. W związku z powyższym Młodzieżowa Rada Gminy Gostycyn nie zostanie powołana na II kadencję. 

2017-12-07 14:24:33
Obwieszczenie GKW o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów na radnych

 OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Gostycynie

z dnia 24 listopada 2017 r.

2017-11-24 11:56:26
Uchwała Nr 3 GKW

Uchwała Nr 3/2017

Gminnej Komisji Wyborczej w Gostycynie

 z dnia 24 listopada 2017 r.

 

w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Gminy Gostycyn zarządzonych na dzień 4 grudnia 2017 r. 

2017-11-24 11:53:06
Obwieszczenie GKW

O B W I E S Z C Z E N I E

Gminnej Komisji Wyborczej

z dnia 6 listopada 2017 r.

 w sprawie składu Gminnej Komisji Wyborczej w Gostycynie, jej siedziby i pełnionych dyżurach

2017-11-07 14:57:36
Obwieszczenie GKW o obwodach głosowania

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Gostycynie

z dnia 6 listopada 2017 r.

2017-11-06 13:07:24
Uchwała Nr 2/2017 Gminnej Komisji Wyborczej

Uchwała Nr 2/2017

Gminnej Komisji Wyborczej w Gostycynie

z dnia 6 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia wzorów druków niezbędnych do zarejestrowania kandydata na radnego w wyborach Młodzieżowej Rady Gminy Gostycyn  II kadencji (2017-2019)

2017-11-06 13:05:48
Uchwała Nr 1/2017 Gminnej Komisji Wyborczej

Uchwała Nr 1/2017

 Gminnej Komisji Wyborczej w Gostycynie

 z dnia 6 listopada 2017 r.

 

w sprawie ustalenia kalendarza wyborczego do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Gostycyn II kadencji

2017-11-06 13:01:02
Zarządzenie Nr 110/1/2017

Zarządzenie Nr  110/1/2017

Wójta Gminy Gostycyn

z dnia 23 października 2017 r

w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Gostycyn II kadencji 2017-2019

2017-11-06 12:59:20
Zawiadomienie o I sesji Młodzieżowej Rady Gminy Gostycyn

Zawiadomienie

o I sesji Młodzieżowej Rady Gminy Gostycyn

 

Na podstawie art. 20 ust. 5 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Gostycyn stanowiącego załącznik do  uchwały  nr VII/49/2015 Rady Gminy Gostycyn  z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Gostycyn i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2015 r. poz. 1535) zwołuję I Sesję Młodzieżowej Rady Gminy Gostycyn, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2015 r. o godz.  13.00 w sali narad Urzędu Gminy  w Gostycynie.

 

2015-11-18 11:44:52
Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Gostycynie

z dnia 9 listopada 2015 r.

2015-11-09 14:18:47