Projekty uchwał na XIV sesję Rady Gminy 

 

 

Projekty uchwał na XIV sesję Rady Gminy Gostycyn

1. Projekt uchwał (taryfy za wodę i ścieki)

2. Projekt uchwały (podatek od nieruchomości)

3. Projekt uchwąły (podatek rolny)

4. Projekt uchwały (podatek od środków transportowych)

5. Projekt uchwały (opłata targowa)

6. Projekt uchwały (wozry formularzy podatkowych)

- zał. nr 1

- zał. nr 2

- zał. nr 3

- zał. nr 4

- zał. nr 5

- zał. nr 6

7. Projekt uchwały (termin opłat za gosp. odpadami)

8. Projekt uchwały (wzór deklaracji dot. opłaty za gosp. odpadami)

- załącznik

9 Projekt uchwały (zm. programu GKRPA)

- załącznik

10. Projekt uchwały (diety dla sołtysów)

 


Liczba odwiedzin : 361
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Maria Okonek
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Okonek
Czas wytworzenia: 2015-11-13 09:00:44
Czas publikacji: 2015-11-13 09:20:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak