Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przetarg nieograniczony IW.2710.12.2016, numer ogłoszenia: 361639 - 2016 z dnia 2016-12-07

Wójt Gminy Gostycyn informuje o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr: 361639 - 2016 z dnia 2016-12-07

Dokument znajduje się w załączniku

2017-01-05 11:08:36
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przetarg nieograniczony IW.2710.11.2016, numer ogłoszenia: 345812 - 2016 z dnia 2016-11-17 r.

Wójt Gminy Gostycyn informuje o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gostycyn w okresie 01.01.2017 – 31.12.2018”

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr: 345812 - 2016 z dnia 2016-11-17 r.

 

Dokument znajduje się w załączniku

2016-12-19 14:06:35
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przetarg nieograniczony IW.2710.10.2016, numer ogłoszenia: 317509 - 2016 z dnia 2016-10-04 r.

Wójt Gminy Gostycyn informuje o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Przebudowa drogi gminnej 010512C – relacji Bagienica – Bagienica Wybudowanie w km 0+000,00 - 0+778,45

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr: 317509 - 2016 z dnia 2016-10-04 r.

2016-11-02 17:40:52
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przetarg nieograniczony IW.2710.9.2016, numer ogłoszenia: 323249 - 2016 z dnia 2016-10-13 r.

 

Wójt Gminy Gostycyn informuje o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gostycyn w wysokości 700 000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr: 323249 - 2016 z dnia 2016-10-13 r.

 

 

 Dokument znajduje się w załączniku

2016-10-13 14:36:16
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przetarg nieograniczony IW.2710.8.2016, numer ogłoszenia: 308459 - 2016 z dnia 2016-09-14 r.

Wójt Gminy Gostycyn informuje o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Remont drogi gminnej 010527C w km 0+006,40 - 0+578,00 (długość 571,60 mb) oraz drogi gminnej nr 010528C w km 0+468 - 0+491 (dł. 23 mb) w miejscowości Pruszcz

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr: 308459 - 2016 z dnia 2016-09-14 r.

 

2016-10-11 13:05:33
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przetarg nieograniczony IW.2710.7.2016 nr ogłoszenia 163565 – 2016, z dnia 27.07.2016

Wójt Gminy Gostycyn informuje o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Słonecznej 4 w Gostycynie – wykonanie wentylacji z odzyskiem ciepła oraz klimatyzacji

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 163565 – 2016, z dnia 27.07.2016

2016-09-07 14:19:30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przetarg nieograniczony IW.2710.4.2016 ogłoszenie o zamówieniu nr 63147 - 2016 z dnia 01.06.2016

Wójt Gminy Gostycyn informuje o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Przebudowa drogi transportu rolniczego w Bagienicy nr działki 120/1 oraz 228/2

 

2016-09-01 10:15:41
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przetarg nieograniczony IW.2710.5.2016 ogłoszenie o zamówieniu nr 63721 - 2016 z dnia 01.06.2016

Wójt Gminy Gostycyn informuje o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 010502C w Wielkim Mędromierzu

2016-08-31 13:07:42
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przetarg nieograniczony IW.2710.2.2016 ogłoszenie o zamówieniu nr 85022 - 2016 z dnia 12.04.2016

Wójt Gminy Gostycyn informuje o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Przebudowa ulicy Kościelnej w Pruszczu

2016-06-08 10:38:49
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przetarg nieograniczony IW.2710.3.2016

Wójt Gminy Gostycyn informuje o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gostycyn

 

2016-05-31 14:43:34