Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVI/177/2016

UCHWAŁA Nr   XXVI/177/2016

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia  29 grudnia 2016 r.

             w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu  Tucholskiego  

2016-12-30 12:23:34
Uchwała Nr XXVI/176/2016

                                                         UCHWAŁA Nr XXVI/176/2016

                                                          Rady Gminy Gostycyn

                                                         z dnia 29 grudnia 2016 r.

 

zmieniająca uchwałe w sprawie  uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na 2016 rok

 

2016-12-30 12:21:04
Uchwała Nr XXVI/175/2016

 UCHWAŁA Nr XXVI/175/2016

Rady Gminy Gostycyn

z dnia 29 grudnia 2016 r.

 

 w sprawie  uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na rok 2017

 

2016-12-30 12:18:37
Uchwała Nr XXVI/174/2016

UCHWAŁA Nr XXVI/174/2016

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 29 grudnia 2016 r.

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostycyn na lata 2017-2025

2016-12-30 12:17:03
Uchwała Nr XXVI/173/2016

UCHWAŁA Nr XXVI/173/2016

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia  29 grudnia 2016 r.

 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostycyn na lata 2016-2025

 

2016-12-30 12:14:23
Uchwała Nr XXVI/172/2016

UCHWAŁA Nr XXVI/172/2016

Rady Gminy Gostycyn

z dnia 29 grudnia 2016 r.

                                                                                                             w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

2016-12-30 12:12:22
Uchwała Nr XXVI/171/2016

Uchwała Nr XXVI/171/2016
Rady Gminy Gostycyn

z dnia  29 grudnia 2016 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2017-2021

2016-12-30 12:10:55
Uchwała Nr XXVI/170/2016

UCHWAŁA Nr XXVI/170/2016

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

2016-12-30 12:08:36
Uchwała Nr XXVI/169/2016

UCHWAŁA Nr XXVI/169/2016

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 29 grudnia 2016 r.

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gostycyn na 2017 rok

2016-12-30 12:06:59
Uchwała Nr XXV/168/2016

UCHWAŁA Nr XXV/168/2016

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 5 grudnia 2016 r.

 

 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na cele publiczne na rzecz Powiatu Tucholskiego

2016-12-30 11:53:32