Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o wyniku pierwszego ( I ) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (działka nr 22/3 obręb Przyrowa)

2018-08-16 09:36:07
Ogłoszenie o wyniku pierwszego ( I ) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (działka nr 22/1 obręb Przyrowa)

2018-08-16 09:34:37
Ogłoszenie o wyniku pierwszego (I) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (działka nr 22/8 obręb Przyrowa)

2018-08-16 09:31:41
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Gostycyn

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Gostycyn  ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Gostycyn

2018-07-20 10:25:03
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Gostycyn  ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Gostycyn

2017-07-26 08:45:46
Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości nr działki geodezyjnej 1234/18 w obrębie Gostycyn

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości nr działki geodezyjnej 1234/18 w obrębie Gostycyn

2017-07-18 10:45:02
Ogłoszenie o wyniku pierwszego (I) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Gostycyn informuje, że w dniu 10 lipca 2017 r. o godz. 9:45 w Urzędzie Gminy w Gostycynie przy ulicy Bydgoskiej 8 (sala narad) odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostycynie, oznaczonej jako działka nr 1234/21.

2017-07-11 10:04:15
Ogłoszenie o wyniku pierwszego (I) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Gostycyn informuje, że w dniu 10 lipca 2017 r. o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy w Gostycynie przy ulicy Bydgoskiej 8 ( sala narad) odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostycynie, oznaczonej jako działka nr 1234/20.

2017-07-11 10:03:55
Ogłoszenie o wyniku pierwszego (I) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Gostycyn informuje, że w dniu 10 lipca 2017 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Gostycynie przy ulicy Bydgoskiej 8 (sala narad) odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostycynie, oznaczonej jako działka nr 1234/5.

2017-07-11 10:02:06
Ogłoszenie o wyniku pierwszego (I) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Gostycyn informuje, że w dniu 10 lipca 2017 r. o godz. 9:15 w Urzędzie Gminy w Gostycynie przy ulicy Bydgoskiej 8 ( sala narad) odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostycynie, oznaczonej jako działka nr 1234/19.

2017-07-11 09:58:24