Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o wyniku pierwszego ( I ) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (działka nr 22/3 obręb Przyrowa)

2018-08-16 09:36:07
Ogłoszenie o wyniku pierwszego ( I ) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (działka nr 22/1 obręb Przyrowa)

2018-08-16 09:34:37
Ogłoszenie o wyniku pierwszego (I) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (działka nr 22/8 obręb Przyrowa)

2018-08-16 09:31:41
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Gostycyn

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Gostycyn  ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Gostycyn

2018-07-20 10:25:03
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Gostycyn  ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Gostycyn

2017-07-26 08:45:46
Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości nr działki geodezyjnej 1234/18 w obrębie Gostycyn

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości nr działki geodezyjnej 1234/18 w obrębie Gostycyn

2017-07-18 10:45:02
Ogłoszenie o wyniku pierwszego (I) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Gostycyn informuje, że w dniu 10 lipca 2017 r. o godz. 9:45 w Urzędzie Gminy w Gostycynie przy ulicy Bydgoskiej 8 (sala narad) odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostycynie, oznaczonej jako działka nr 1234/21.

2017-07-11 10:04:15
Ogłoszenie o wyniku pierwszego (I) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Gostycyn informuje, że w dniu 10 lipca 2017 r. o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy w Gostycynie przy ulicy Bydgoskiej 8 ( sala narad) odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostycynie, oznaczonej jako działka nr 1234/20.

2017-07-11 10:03:55
Ogłoszenie o wyniku pierwszego (I) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Gostycyn informuje, że w dniu 10 lipca 2017 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Gostycynie przy ulicy Bydgoskiej 8 (sala narad) odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostycynie, oznaczonej jako działka nr 1234/5.

2017-07-11 10:02:06
Ogłoszenie o wyniku pierwszego (I) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Gostycyn informuje, że w dniu 10 lipca 2017 r. o godz. 9:15 w Urzędzie Gminy w Gostycynie przy ulicy Bydgoskiej 8 ( sala narad) odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostycynie, oznaczonej jako działka nr 1234/19.

2017-07-11 09:58:24
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Gostycyn  ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość będącą własnością Gminy Gostycyn

 

2017-06-09 12:57:50
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Gostycyn  ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Gostycyn

2017-06-05 13:29:20
Zarządzenie Nr 33/2017

Zarządzenie Nr 33/2017
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 28.04.2017 r.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gostycyn przeznaczonej do sprzedaży przetargowej położonej W Gostycynie

2017-04-28 14:46:59
Ogłoszenie o wyniku pierwszego ( I ) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ) Wójt Gminy Gostycyn informuje, że w dniu 22 grudnia 2016 r. o godz. 9:00
w Urzędzie Gminy w Gostycynie przy ulicy Bydgoskiej 8 ( sala narad) odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostycynie, oznaczonej jako działka nr 1234/7.

2016-12-22 11:42:03
Ogłoszenie o wyniku pierwszego ( I ) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Gostycyn informuje, że w dniu 22 grudnia 2016 r. o godz. 9:15
w Urzędzie Gminy w Gostycynie przy ulicy Bydgoskiej 8 ( sala narad) odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostycynie, oznaczonej jako działka nr 397/13.

2016-12-22 11:38:43
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gostycyn

Wójt Gminy Gostycyn działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774, z póź. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490)

2016-11-14 15:25:41
Ogłoszenie o wyniku pierwszego ( I ) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Przedmiot przetargu stanowiła niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Gostycyn, oznaczona jako  działka nr 1234/12, powierzchnia 0,1091 ha w tym: RVI,  oznaczona  w m.p.z. p. jako obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 4 MN,  KW BY1T/00019780/1.

2016-06-30 12:09:11
Ogłoszenie o wyniku pierwszego ( I ) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Przedmiot przetargu stanowiła niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Gostycyn, oznaczona jako  działka nr 1234/10, powierzchnia 0,0957 ha w tym:  R IVb, RVI,  oznaczona  w m.p.z. p. jako obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 MN, 
KW BY1T/00019780/1.

2016-06-30 12:07:29
Ogłoszenie o wyniku pierwszego ( I ) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Przedmiot przetargu stanowiła niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Gostycyn, oznaczona jako  działka nr 1234/9, powierzchnia 0,0828 ha w tym:  R IVb,  oznaczona  w m.p.z. p. jako obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 MN  KW BY1T/00019780/1

2016-06-30 12:05:53
Ogłoszenie o wyniku pierwszego ( I ) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Przedmiot przetargu stanowiła niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Gostycyn, oznaczona jako  działka nr 943, powierzchnia 0,0844 ha w tym:  R IVa, zapisana w KW BY1T/00017504/9.

2016-06-30 12:04:38