Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gostycynw okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 IW.271.1.16.2018 ogłoszenie w bzp nr 652219-N-2018 z dnia 2018-11-23 r.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Gostycyn podaje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gostycynw okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 IW.271.1.16.2018 ogłoszenie w bzp nr 652219-N-2018 z dnia 2018-11-23 r.”

 

2018-12-03 12:07:11
Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gostycynw okresie 01.01.2019 – 31.12.2020 IW.271.1.15.2018 ogłoszenie w bzp nr 643378-N-2018 z dnia 2018-10-31 r.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Gostycyn podaje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gostycynw okresie 01.01.2019 – 31.12.2020 IW.271.1.15.2018 ogłoszenie w bzp nr 643378-N-2018 z dnia 2018-10-31 r.”

 Dokument znajduje się w załączniku

2018-11-14 15:16:29
Przebudowa drogi gminnej 010540C od km 0+000 do km 0+290 (ul. Dzieci Drzewa Życia) oraz przebudowa drogi gminnej 010541C od km 0+260 do km 0+290 (ul. Usługowa) w miejscowości Gostycyn

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Gostycyn podaje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

 

Przebudowa drogi gminnej 010540C od km 0+000 do km 0+290  (ul. Dzieci Drzewa Życia) oraz przebudowa drogi gminnej 010541C od km 0+260 do km  0+290 (ul. Usługowa) w miejscowości Gostycyn

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 633167-N-2018 z dnia 08-10-2018r.

 

2018-10-23 12:29:49
Wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych dla miejscowości Przyrowa i Przyrówka zlokalizowanych na terenie gminy Gostycyn ZP.271.2.2018 ogłoszenie w bzp nr 630333-N-2018 z dnia 2018-10-01 r.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Przedsiebiorstwo Usługowo-Handlowe "Kamionka" Sp. z o. o.  podaje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

"Wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych dla miejscowości Przyrowa  i Przyrówka zlokalizowanych na terenie gminy Gostycyn"

 Dokument znajduje się w załączniku.

2018-10-16 12:44:27
Wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych dla miejscowości Przyrowa i Przyrówka zlokalizowanych na terenie gminy Gostycyn ZP.271.1.2018 Ogłoszenie nr 606361-N-2018 z dnia 2018-08-21 r.

2018-09-05 14:44:53
Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gostycynw okresie 01.01.2019 – 31.12.2020 IW.271.1.11.2018 ogłoszenie w bzp nr 602744-N-2018 z dnia 2018-08-09 r.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Gostycyn podaje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gostycynw okresie 01.01.2019 – 31.12.2020 IW.271.1.11.2018 ogłoszenie w bzp nr 602744-N-2018 z dnia 2018-08-09 r.”

 Dokument znajduje się w załączniku

2018-08-31 13:48:04
Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu IW.271.1.2018 ogłoszenie w bzp nr 604401-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Gostycyn podaje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

 Dokument znajduje się w załączniku.

2018-08-24 13:24:51
„Budowa obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (małej architektury) w miejscu publicznym, gm. Gostycyn, w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018” IW.271.1.10.2018 ogłoszenie nr 598161-N-2018 z dnia 2018-08-02

 

 Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Gostycyn podaje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Budowa obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (małej architektury) w miejscu publicznym, gm. Gostycyn, w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018”

 Dokument znajduje się w załączniku

2018-08-10 13:58:33
Budowa obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (małej architektury) w miejscu publicznym, gm. Gostycyn. IW.271.1.9.2018 ogłoszenie nr 582061-N-2018 z dnia 2018-07-02 r.

2018-07-17 15:26:32
Budowa obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (małej architektury) w miejscu publicznym, gm. Gostycyn. IW.271.1.8.2018 ogłoszenie w bzp nr 571641-N-2018 z dnia 12.06.2018 r.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Gostycyn podaje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

 

Budowa obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (małej architektury) w miejscu publicznym, gm. Gostycyn

2018-06-27 14:36:13