Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Przetarg nieograniczony IW.271.1.21.2017 w części I, numer ogłoszenia: 614289-N-2017 z dnia 2017-11-10 r.

UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCI I POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

na zadanie pn.: Budowa Przedszkola Publicznego w Gostycynie – dostawa materiałów budowlanych

2017-12-08 13:31:14
Przetarg nieograniczony IW.271.1.14.2017, numer ogłoszenia: 600140-N-2017 z dnia 2017-10-11 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej relacji Wielka Klonia - Wilkowo  nr 010510C na odcinku od km 0+000 do 0+500

2017-10-26 12:00:59
Przetarg nieograniczony IW.271.1.11.2017, numer ogłoszenia: 587724-N-2017 z dnia 2017-09-13 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 010501C relacji Wielki Mędromierz - Gostycyn od km 0+000 do km 1+760

2017-09-28 14:10:28
Przetarg nieograniczony IW.271.1.9.2017, numer ogłoszenia: IW.271.1.9.2017, numer ogłoszenia: 531688-N-2017 z dnia 2017-06-14 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

na zadanie pn.: Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Piła wraz z przebudową stacji uzdatniania wody i budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

2017-08-30 10:39:57
Przetarg nieograniczony IW.271.1.8.2017, numer ogłoszenia: 520051-N-2017 z dnia 2017-05-30 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

na zadanie pn.: Przebudowa drogi na działce nr 630 w Gostycynie.

2017-07-18 13:52:55
Przetarg nieograniczony IW.271.1.6.2017, numer ogłoszenia: 77575 - 2017 z dnia 2017-04-28 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

na zadanie pn.: Zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących bądź będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Wiejskiej Gostycyn.

2017-06-20 14:44:54
Przetarg nieograniczony IW.271.1.5.2017, numer ogłoszenia: 503366-N-2017 z dnia 2017-05-09 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

na zadanie pn.: „Budowa garaży w zabudowie szeregowej na terenie działek o nr ewid. 877/9 I 877/14 przy ulicy Słonecznej w Gostycynie”

Treść unieważnienia w załączniku

2017-05-31 14:43:43
Przetarg nieograniczony IW.271.1.5.2017, numer ogłoszenia: 26592 - 2017 z dnia 2017-02-16 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

na zadanie pn.: „Budowa garaży w zabudowie szeregowej na terenie działek o nr ewid. 877/9 I 877/14 przy ulicy Słonecznej w Gostycynie”

Treść unieważnienia w załączniku

2017-03-20 08:56:39
Przetarg nieograniczony IW.271.1.1.2017, numer ogłoszenia: 7261 - 2017 z dnia 2017-01-12 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 na zadanie pn.: „Budowa garaży w zabudowie szeregowej na terenie działek o nr ewid. 877/9 I 877/14 przy ulicy Słonecznej w Gostycynie”

Treść unieważnienia w załączniku

2017-02-09 11:35:54