Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVII/236/2017

Uchwała Nr XXXVII/236/2017

Rady Gminy Gostycyn

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

2018-01-08 11:11:00
Uchwała Nr XXXVII/240/2017

UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2017

Rady Gminy Gostycyn

    z dnia 21 grudnia 2017 r.

 

w sprawie  uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na rok 2018

2017-12-29 10:01:26
Uchwała Nr XXXVII/239/2017

UCHWAŁA Nr XXXVII/239/2017

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 21 grudnia 2017 r.

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostycyn

 

2017-12-29 10:00:11
Uchwała Nr XXXVII/238/2017

UCHWAŁA  NR XXXVII/238/2017

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 21.12.2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 rok

2017-12-29 09:58:44
Uchwała Nr XXXVII/237/2017

UCHWAŁA Nr XXXVII/237/2017

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia  21 grudnia 2017 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostycyn na lata 2017-2025

2017-12-29 09:57:41
Uchwała Nr XXXVII/235/2017

UCHWAŁA Nr XXXVII/235/2017

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 21 grudnia 2017 r.

 

            w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu do Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „Kamionka” Spółka  z o.o. w Gostycynie

           

2017-12-29 09:54:38
Uchwała Nr XXXVII/234/2017

UCHWAŁA Nr XXXVII/234/2017

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 21 grudnia 2017 r.

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Gostycyn, Pruszcz, Łyskowo i Mała Klonia w Gminie Gostycyn

 

2017-12-29 09:53:34
Uchwała Nr XXXVII/233/2017

UCHWAŁA Nr XXXVII/233/2017

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

2017-12-29 09:52:24
Uchwała Nr XXXVII/232/2017

UCHWAŁA Nr XXXVII/232/2017

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie wygaszenia działalności ognisk wychowawczych w miejscowościach Kamienica, Łyskowo i Wielka Klonia

2017-12-29 09:51:23
Uchwała Nr XXXVII/231/2017

UCHWAŁA Nr XXXVII/231/2017

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 21 grudnia 2017 r.

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gostycyn na 2018 rok

2017-12-29 09:45:10