Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr III/18/2018

Uchwała Nr III/18/2018

Rady Gminy Gostycyn

z dnia19 grudnia 2018r.

 

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Gostycyn

2018-12-27 12:26:18
Uchwała Nr III17/2018

UCHWAŁA  Nr III/17/2018

RADY GMINY GOSTYCYN

z  dnia 19 grudnia 2018 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2018 rok

2018-12-27 12:25:00
Uchwała Nr III/16/2018

                                                                                                                                       UCHWAŁA Nr III/16/2018

Rady Gminy Gostycyn

   z dnia 19 grudnia 2018 r.

  w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na rok 2019

2018-12-27 12:22:55
Uchwała Nr III/15/2018

UCHWAŁA  Nr III/15/2018

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 19 grudnia 2018 r.

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostycyn

2018-12-27 12:21:41
Uchwała Nr III/14/2018

UCHWAŁA Nr III/14/2018

RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

2018-12-27 12:20:28
Uchwała Nr III/13/2018

UCHWAŁA Nr III/13/2018

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 19 grudnia 2018 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gostycyn

2018-12-27 12:19:18
Uchwała Nr III/12/2018

Uchwała Nr III/12/2018

Rady Gminy Gostycyn

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn

2018-12-27 12:17:44
Uchwała Nr III/11/2018

UCHWAŁA Nr III/11/2018

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

2018-12-27 12:16:40
Uchwała Nr III/10/2018

  UCHWAŁA  NR III/10/2018                     

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 19 grudnia 2018 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gostycyn na 2018r.

2018-12-27 12:15:29
Uchwała Nr III/9/2018

UCHWAŁA Nr III/9/2018

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 19 grudnia 2018 r.

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gostycyn na 2019 rok

2018-12-27 12:06:09