Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy 

 

 

Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Gostycyn:

1. Projekt uchwały (bilans SPZOZ)

2. Projekt uchwały (skarga na GOPS)

3. Projekt uchwały (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)

4. Projekt uchwały (okręgi wyborcze)

5. Projekt uchwały (program opieki nad zwierz. bezdomnymi)

6. Projekt uchwały (wykaz kąpielisk)

7. Projekt uchwały (aglomeracja)

8. Projekt uchwały

- załącznik gminny  program rewitalizacji

9. Projekt uchwały (zm. budżetu)

- zał. nr 1

- zał. nr 2

- zał. nr 3

- zał. nr 4

10. Projekt uchwały (zm. WPF)

 

 


Liczba odwiedzin : 69
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Maria Okonek
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Okonek
Czas wytworzenia: 2018-03-21 13:17:22
Czas publikacji: 2018-03-30 07:33:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak