Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych dla miejscowości Przyrowa i Przyrówka zlokalizowanych na terenie gminy Gostycyn ZP.271.2.2018 ogłoszenie w bzp nr 630333-N-2018 z dnia 2018-10-01 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

na zadanie pn.: "Wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych dla miejscowości Przyrowa i Przyrówka zlokalizowanych na terenie gminy Gostycyn"

 

2018-11-21 15:04:29
Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gostycyn w okresie 01.01.2019 – 31.12.2020 IW.271.1.15.2018 ogłoszenie w bzp nr 643378-N-2018 z dnia 2018-10-31 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

na zadanie pn.: "Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gostycynw okresie 01.01.2019 – 31.12.2020"

Dokument znajduje się w załączeniu.

2018-11-16 11:38:34
Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gostycynw okresie 01.01.2019 – 31.12.2020 IW.271.1.11.2018 ogłoszenie w bzp nr 602744-N-2018 z dnia 2018-08-09 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

na zadanie pn.: "Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gostycynw okresie 01.01.2019 – 31.12.2020"

Dokument znajduje się w załączeniu.

2018-09-14 13:36:27
Wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych dla miejscowości Przyrowa i Przyrówka zlokalizowanych na terenie gminy Gostycyn ZP.271.1.2018 Ogłoszenie nr 606361-N-2018 z dnia 2018-08-21 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

na zadanie pn.: „Wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych dla miejscowości Przyrowa i Przyrówka zlokalizowanych na terenie gminy Gostycyn"

2018-09-07 10:27:24
„Budowa obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (małej architektury) w miejscu publicznym, gm. Gostycyn, w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018” IW.271.1.10.2018 ogłoszenie nr 598161-N-2018 z dnia 2018-08-02

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

na zadanie pn.: „„Budowa obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (małej architektury) w miejscu publicznym, gm. Gostycyn, w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018””

w części 2 : Dostawa wraz z montażem urządzeń placu zabaw w ramach programu OSA 

Dokument znajduje się w załączeniu.

2018-08-10 14:03:26
„Budowa obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (małej architektury) w miejscu publicznym, gm. Gostycyn” Ogłoszenie nr 582061-N-2018 z dnia 2018-07-02 r. , nr sprawy IW.271.1.9.2018.

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

na zadanie pn.: „Budowa obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (małej architektury) w miejscu publicznym, gm. Gostycyn”

2018-07-20 14:27:36
„Budowa obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (małej architektury) w miejscu publicznym, gm. Gostycyn” Ogłoszenie nr 571641-N-2018 z dnia 2018-06-12 r., nr sprawy IW.271.1.8.2018.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

na zadanie pn.: „Budowa obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (małej architektury) w miejscu publicznym, gm. Gostycyn” 

 

2018-07-20 12:02:41
Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 630 relacji Gostycyn – Leontynowo od km 0+000,00 do km 0+990,00, Numer ogłoszenia: 560285-N-2018 z dnia 18.05.2018 r., nr sprawy IW.271.1.4.2018.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 630 relacji Gostycyn – Leontynowo od km 0+000,00 do km 0+990,00

2018-06-06 11:35:21