Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie ofertowe nr IW.271.2.4.2018

Wójt Gminy Gostycyn informuje, że unieważnia zapytanie ofertowe w całości na „Dostawę
i montaż wyposażenia do Klubu Dziecięcego Bajkowa Przystań w Gostycynie”
nr sprawy IW.271.2.4.2018.

 

Dokument znajduje się w załączniku.

2018-08-30 14:30:25
Zapytanie ofertowe nr IW.271.2.2.2018

Wójt Gminy Gostycyn informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w zapytaniu ofertowym na zadanie pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników oraz odwodnienia drogi w Gminie Gostycyn

2018-06-28 14:50:04
Zapytanie ofertowe nr GM.271.2.2.2018

Wójt Gminy Gostycyn informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w zapytaniu ofertowym na zadanie pn.:

"Remont budynków komunalnych - dach budynku Mała klonia 27"

Dokument znajduje się w załączniku.

2018-06-26 09:51:44
Zapytanie ofertowe nr IW.271.2.3.2018

Wójt Gminy Gostycyn informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w zapytaniu ofertowym na zadanie pn.:

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o nr ewid. 690/7, 699/37, 699/38 (ul. Pilska) położonych w miejscowości Gostycyn, gmina Gostycyn”

2018-06-19 10:23:30