Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 

 

 

Oświadczenie majatkowe - Wójt Gminy Gostycyn

Oświadczenia majątkowe - Radni Gminy Gostcyn

- Ryszard Sucharski

Adam Cymerys 

Krystyna Domek

Jerzy Kądziela

Grażyna Kida

Józef Kloska

Andrzej Kłos

Janina Kołodziejska 

Dorota Konkolewska

Grzegorz Lorczak

Jan Misiak

Jerzy Ochała

Joanna Sobczyk

Krystyna Tarkowska-Wamka

Jadwiga Zwolińska

 Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Gostycynie:

Anna Bereda

 Oświadczenia majątkowe - Dyrektorzy Szkół:

 Marek Sass - Dyrektor Zespołu Szkół w Gostycynie

 Anna Ziegler - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pruszczu

 Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Gostycynie:

 Ewa Czerwińska

 Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie:

 Barbara Piasecka

 Oświadczenie majątkowe - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostycynie:

 Klaudia Kwasigroch

 Oświadczenie majątkowe - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostycynie:

 Lidia Glaza

 Oświadczenie majątkowe - Prezes Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego "Kamionka" Sp. z o.o. w Gostycynie:

 Wiesława Błach

 Oświadczenie majątkowe - Sekretarz Gminy Gostycyn:

 Dorota Gromowska

 Oświadczenie majątkowe - Skarbnik Gminy Gostycyn:

 Anna Jagła

 

 


Liczba odwiedzin : 182
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Maria Okonek
Osoba odpowiedzialna za informację : Ryszard Sucharski/Ireneusz Kucharski
Czas wytworzenia: 2018-07-10 13:39:00
Czas publikacji: 2018-09-14 14:27:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak