Prawo miejscowe 

 

Zbiór aktów prawa miejscowego publikowanych
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
VIII kadencja 2018-2023
 

Treść  uchwały

Data ogłoszenia

Rok/Pozycja Dziennika Urzędowego

Uchwała Nr II/6/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

03.12.2018  2018.6059

 Uchwała Nr II/7/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

03.12.2018
 

2018.6060

 Uchwała Nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Gostycyn na 2018 rok

03.12.2018

2018.6061

Uchwała Nr III/12/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn

21.12.2018

2018.6788

Uchwała Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na rok 2019

 21.12.2018  2018.6789

Uchwała Nr III/17/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Gostycyn na 2018 rok

21.12.2018  2018.6790

Uchwała Nr III/18/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Gostycyn

21.12.2018 2018.6791
 


Liczba odwiedzin : 12
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Maria Okonek
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Okonek
Czas wytworzenia: 2018-11-30 13:38:45
Czas publikacji: 2018-12-27 12:32:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak