Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn 

 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn został przyjęty Uchwałą Nr III/12/2018 z dn. 19 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn 

Dokument znajduje się pod adresem: http://bip.gostycyn.pl/Article/get/id,21448.html

 

Liczba odwiedzin : 821
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Jutrowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Patoleta
Czas wytworzenia: 2006-12-19 09:45:00
Czas publikacji: 2019-01-07 14:55:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak