Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

"Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 550 000 PLN
 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań"

2012-12-06 19:14:40
Zawiadomienie

 Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej


"Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 550 000 PLN
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań"

2012-11-30 14:18:07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

"Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Kamienica"
2012-08-20 14:53:03
Zawiadomienie

 
Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej


"Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Kamienica"
2012-08-17 10:36:58
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

"Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Gostycyn w ramach projektu
 pn. Aktywność i współpraca zawsze się opłaca - rekreacyjne zagospodarowanie terenów
 oraz doposażenie świetlic wiejskich w n. Pruszcz, Przyrowa, Łyskowo,
 Wielki Mędromierz, Gostycyn oraz Mała i Wielka Klonia"

2012-06-29 07:42:08
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

" DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ."

2012-06-22 11:29:24
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

"Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
 i obojętne w Gostycynie wraz z likwidacją dzikich wysypisk śmieci"

2012-06-20 15:04:28
Zawiadomienie

 Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej


"Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Gostycyn"
2012-06-14 13:55:14
Zawiadomienie

 Zawiadomienie
z postępowania w sprawie zamówień,
których wartość szacunkowa nie przekracza 14000 EURO


"Nadzór inwestorski na zadanie pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
 i obojętne w Gostycynie wraz z likwidacją dzikich śmieci"

2012-06-08 12:45:10
Zawiadomienie

 Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej


"Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
 i obojętne w Gostycynie wraz z likwidacją dzikich wysypisk śmieci"

2012-06-04 14:38:53