Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Likwidacja znaków opłaty skarbowej

Likwidacja znaków opłaty skarbowej

Urząd Gminy w Gostycynie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), od dnia 1 stycznia 2007 r. zapłata opłaty skarbowej będzie dokonywana jedynie gotówką lub bezgotówkowo na konto Gminy Gostycyn w Banku Spółdzielczym w Koronowie, Oddział Gostycyn,
Nr 74 8144 0005 2003 0030 1124 0001.

2007-01-02 15:47:00
Uchwała Nr XLVI/250/06 Rady Gminy Gostycyn nia 27 września 2006 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku opłaty administracyjnej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

UCHWAŁA Nr XLVI/250/06
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 27 września 2006 roku

w sprawie: zwolnienia z obowiązku opłaty administracyjnej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

2006-12-19 09:40:00
Uchwała Nr XXIII/113/04 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25.09.2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gostycyn Nr XIII/61/03 z dnia 27.09.2003 r. dot. ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami ustawy o

Uchwała Nr XXIII/113/04 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25.09.2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gostycyn Nr XIII/61/03 z dnia 27.09.2003 r. dot. ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami ustawy o
2006-08-03 00:00:00
Uchwała Nr XXXVII/201/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej

Uchwała Nr XXXVII/201/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej
2006-08-03 00:00:00
Uchwała Nr XLIII/232/06 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku opłaty administracyjnej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU OPŁATY ADMINISTRACYJNEJ ZA WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Uchwała nr XLIII/232/06
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 25 kwietnia 2006

w sprawie zwolnienia z obowiązku opłaty administracyjnej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

2006-08-03 00:00:00