Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przetarg nieograniczony IW.2710.13.2016, numer ogłoszenia: 372600 - 2016 z dnia 2016-12-22 r.

Wójt Gminy Gostycyn

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.

Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków obiadowych, jednodaniowych dla osób i rodzin z terenu Gminy Gostycyn

Wszystkie dokumenty znajdują się w załącznikach.

2016-12-22 13:44:30
Przetarg nieograniczony IW.2710.12.2016, numer ogłoszenia: 361639 - 2016 z dnia 2016-12-07 r.

Wójt Gminy Gostycyn

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Wszystkie dokumenty znajdują się w załącznikach.

2016-12-14 11:28:08
Przetarg nieograniczony IW.2710.11.2016, numer ogłoszenia: 345812 - 2016 z dnia 2016-11-17 r.

 

Wójt Gminy Gostycyn

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.

 

 

Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gostycynw okresie 01.01.2017 – 31.12.2018

 

 

 

Wszystkie dokumenty znajdują się w załącznikach.

2016-11-23 14:54:53
Przetarg nieograniczony IW.2710.10.2016, numer ogłoszenia: 317509 - 2016 z dnia 2016-10-04 r.

Wójt Gminy Gostycyn

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.

 

Przebudowa drogi gminnej 010512C – relacji Bagienica – Bagienica Wybudowanie w km 0+000,00 - 0+778,45

 

 

2016-10-10 10:24:05
Przetarg nieograniczony IW.2710.9.2016, numer ogłoszenia: 314188 - 2016 z dnia 2016-09-27 r.

Wójt Gminy Gostycyn

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gostycyn
w wysokości 700 000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

 

2016-10-05 10:07:16
Przetarg nieograniczony IW.2710.8.2016, numer ogłoszenia: 308459 - 2016 z dnia 2016-09-14 r.

Wójt Gminy Gostycyn

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.

 

Remont drogi gminnej 010527C w km 0+006,40 - 0+578,00 (długość 571,60 mb) oraz drogi gminnej nr 010528C w km 0+468 - 0+491 (dł. 23 mb) w miejscowości Pruszcz

2016-09-26 15:16:37
Przetarg nieograniczony IW.2710.7.2016, numer ogłoszenia: 163565 – 2016, z dnia 27.07.2016

Wójt Gminy Gostycyn

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.

 

Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Słonecznej 4 w Gostycynie – wykonanie wentylacji z odzyskiem ciepła oraz klimatyzacji.

2016-08-04 15:59:27
Przetarg nieograniczony IW.2710.5.2016, numer ogłoszenia: 63721 - 2016, z dnia 01.06.2016

Wójt Gminy Gostycyn

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.

Przebudowa drogi gminnej nr 010502C w Wielkim Mędromierzu

2016-06-09 09:04:50
Przetarg nieograniczony IW.2710.4.2016, numer ogłoszenia: 63147 - 2016, z dnia 01.06.2016

Wójt Gminy Gostycyn

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.

Przebudowa drogi transportu rolniczego w Bagienicy nr działki 120/1 oraz 228/2

2016-06-09 09:01:19
Przetarg nieograniczony IW.271.3.2016, numer ogłoszenia: 117206-2016, z dnia 11.05.2016

Wójt Gminy Gostycyn

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.

Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gostycyn

 

Wszystkie dokumenty znajdują się w załącznikach.

2016-05-17 09:40:02