Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wsokości taryfy za 1m3 wody pitnej i wysokości taryfy za neutralizację 1 m3 ścieków w oczyszczalni mechaniczno - biologicznej w Gostycynie

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia................

w sprawie zatwierdzenia wysokości taryfy za 1 m3 wody pitnej i wysokości taryfy za neutralizację 1 m3 ścieków w oczyszczalni mechaniczno- biologicznej w Gostycynie.

2006-11-29 00:00:00
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gostycyn

Uchwała Nr…………………
Rady Gminy Gostycyn
z dnia…………………….

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gostycyn.

2006-11-29 00:00:00
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/217/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 grudnia 2005 r. dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

UCHWAŁA NR ………..
Rady Gminy GOSTYCYN
z dnia 30 listopada 2006 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/217/05/2005 r. Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 grudnia 2005 r. dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

2006-11-29 00:00:00
Uchwała w sprawie wysokości, zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY W GOSTYCYNIE
z dnia………………………..

w sprawie wysokości, zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

2006-11-29 00:00:00
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych-kanalizacyjnych

Uchwała Nr
Rady Gminy Gostycyn
z dnia

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych

2006-11-29 00:00:00
Uchwała w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielskich dodatków i innych składników wynagradzania obowiązującego w roku 2007

Uchwała Nr ………………..
RADY GMINY GOSTYCYN
………………………………..

w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielskich dodatków i innych składników wynagradzania obowiązującego w roku 2007.

2006-11-29 00:00:00