Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie wysokości, zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY W GOSTYCYNIE
z dnia………………………..

w sprawie wysokości, zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

2006-12-06 12:19:00
Uchwała w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielskich dodatków i innych składników wynagradzania obowiązującego w roku 2007

Uchwała Nr ………………..
RADY GMINY GOSTYCYN
………………………………..

w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielskich dodatków i innych składników wynagradzania obowiązującego w roku 2007.

2006-12-06 11:48:00
Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i w podatku od posiadania psów

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GOSTYCYNIE
z dnia

w sprawie:  zwolnień w podatku od nieruchomości i w podatku od posiadania psów.

2006-12-06 11:46:00
Uchwała w sprawie podatku od posiadania psów

UCHWAŁA NR projekt
RADY GMINY W GOSTYCYNIE
z dnia

w sprawie podatku od posiadania psów.

2006-12-06 11:41:00
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drrodze inkasa

UCHWAŁA NR 
RADY GMINY W GOSTYCYNIE
z dnia

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa.

2006-12-06 11:36:00
Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GOSTYCYNIE
z dnia

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

2006-12-06 11:31:00
Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupy żyta do celów wymiaru podatku rolnego

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GOSTYCYNIE
z dnia

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

2006-12-06 11:27:00
Uchwała w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drofdze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GOSTYCYNIE
z dnia

w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

2006-12-06 11:24:00
Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2007-2011

UCHWAŁA Nr ......   
Rady Gminy Gostycyn
z dnia ..............................

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2007-2011

2006-12-06 11:18:00
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

Uchwała Nr
Rady Gminy Gostycyn
 z dnia

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych

2006-12-06 11:03:00