Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji

O G Ł O S Z E N I E

 

 Informuję, że posiedzenia poszczególnych Komisji Rady Gminy Gostycyn odbędą się w następujących terminach:

 

2019-01-17 07:52:53
Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Informuję, że dnia 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Gostycynie odbędzie się IV sesja Rady Gminy Gostycyn

2019-01-17 07:52:34
Uwaga rolnicy! Zmiany w zwrocie podatku akcyzowego za olej napędowy używany do prdukcji rolnej

Od 1 stycznia 2019 r. zwiększono limit oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z 86 litrów do 100 litrów na 1 ha użytków rolnych oraz wprowadzono limit do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła. Limit ten wynosi 30 litrów na 1 DJP.

2019-01-15 13:52:05
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.21.12.2018 z dnia 14 stycznia 2019 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oświetlenia ścieżki dla pieszych na działkach o nr ewid. 207/2 i 173/4 położonych w miejscowości Bagienica, gmina Gostycyn

2019-01-14 15:02:00
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.20.9.2018 z dnia 14 stycznia 2019 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowie linii kablowej nn 0,4kV na działce o nr ewid. 270/2 w celu zasilania odbiorców na działce o nr ewid. 273/1 położonej w Wielkim Mędromierzu, gmina Gostycyn

2019-01-14 14:58:31
Zawiadomienie

Zawiadomienie

Wójta Gminy Gostycyn

z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie wyłożenia na okres 21 dni do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Gostycyn w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy w 2019 r.

2019-01-08 14:46:14
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.19.10.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kompleksowego Punku Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem na działkach o nr ewid. 26/5 i 26/6 położonych w miejscowości Gostycyn, gmina Gostycyn

2018-12-28 12:54:46
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.18.10.2018 z dnia 24 grudnia 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowie linii kablowej nn 0,4kV na działkach o nr ewid. 582/4, 532 i 585/1 w celu zasilania odbiorców na działkach o nr ewid. 525/4 i 526/4 położonych w Pruszczu, gmina Gostycyn

2018-12-24 10:31:48
OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GOSTYCYN

znak: PP.6733.23.3.2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-12-14 12:23:41
Zmiana godziny posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej...

Uwaga zmiana godziny!

Informuję, iż  posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Urbanistyki, Ochrony Środowiska  oraz   Ładu  i   Porządku Publicznego odbędzie  w dniu  17 grudnia br. o godz. 1430

                                                                                                                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                                                                      Adam Cymerys

 

2018-12-12 14:14:47