Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 33/2017

Zarządzenie Nr 33/2017
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 28.04.2017 r.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gostycyn przeznaczonej do sprzedaży przetargowej położonej W Gostycynie

2017-04-28 14:46:59
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gostycyn

Wójt Gminy Gostycyn działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774, z póź. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490)

2016-11-14 15:25:41
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Gostycyn

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Gostycyn  ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Gostycyn

2018-07-20 10:25:03
Ogłoszenie o wyniku pierwszego ( I ) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Przedmiot przetargu stanowiła niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Gostycyn, oznaczona jako  działka nr 1234/14, powierzchnia 0,1086 ha w tym:  RIVa, R IVb, RVI oznaczona  w m.p.z. p. jako obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 4 MN KW BY1T/00019780/1.

2016-04-27 13:44:46
Ogłoszenie o wyniku pierwszego ( I ) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Gostycyn informuje, że w dniu 22 grudnia 2016 r. o godz. 9:15
w Urzędzie Gminy w Gostycynie przy ulicy Bydgoskiej 8 ( sala narad) odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostycynie, oznaczonej jako działka nr 397/13.

2016-12-22 11:38:43
Ogłoszenie o wyniku pierwszego ( I ) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Przedmiot przetargu stanowiła niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Gostycyn, oznaczona jako  działka nr 1234/13, powierzchnia 0,1086 ha w tym:  R IVb, RVI oznaczona  w m.p.z. p. jako obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 4 MN  KW BY1T/00019780/1.

2016-04-27 13:43:38
Ogłoszenie o wyniku pierwszego ( I ) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Przedmiot przetargu stanowiła niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Gostycyn, oznaczona jako  działka nr 263/3, powierzchnia 0,3668 ha w tym:  R V, R VI,  zapisana w KW BY1T/00024121/2.

2016-04-27 13:42:23
Ogłoszenie o wyniku pierwszego ( I ) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Przedmiot przetargu stanowiła niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Gostycyn, oznaczona jako  działka nr 263/1, powierzchnia 0,3005 ha w tym:  R V, R VI,  zapisana w KW BY1T/00024121/2.

2016-04-27 13:41:18
Ogłoszenie o wyniku pierwszego ( I ) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Przedmiot przetargu stanowiła niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Gostycyn, oznaczona jako  działka nr 943, powierzchnia 0,0844 ha w tym:  R IVa, zapisana w KW BY1T/00017504/9.

2016-06-30 12:04:38
Ogłoszenie o wyniku pierwszego ( I ) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Przedmiot przetargu stanowiła niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Gostycyn, oznaczona jako  działka nr 1234/17, powierzchnia 0,0860 ha w tym:  RIVa, R IVb, oznaczona  w m.p.z. p. jako obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 3 MN KW BY1T/00019780/1.

2016-04-27 13:48:06