Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-11-21 12:19:08 Otwarte / Przetarg nieograniczony Budowa Przedszkola Publicznego w Gostycynie – dostawa materiałów budowlanych - Ogłoszenie nr 619406-N-2017 z dnia 2017-11-21 r. Łukasz Jutrowski Edycja artykułu
2017-11-21 11:06:13 Otwarte / Przetarg nieograniczony Budowa Przedszkola Publicznego w Gostycynie – dostawa materiałów budowlanych - Ogłoszenie nr 619406-N-2017 z dnia 2017-11-21 r. Łukasz Jutrowski Publikacja artykułu
2017-11-20 11:21:48 Informacje z otwarcia ofert / Informacja z otwarcia ofert - przetarg nieograniczony IW.271.1.21.2017, numer ogłoszenia: 614289-N-2017 z dnia 2017-11-10 r. Iwona Giłka Publikacja artykułu
2017-11-17 14:03:32 Rozstrzygnięte / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przetarg nieograniczony IW.271.1.12.2017, numer ogłoszenia: 500060183-N-2017 z dnia 16-11-2017 r. Iwona Giłka Publikacja artykułu
2017-11-16 11:33:50 XXXVI Sesja / Projekty uchwał na XXXV sesję Rady Gminy Maria Okonek Publikacja artykułu
2017-11-16 11:31:11 AKTUALNOŚCI / Posiedzenia komisji Rady Gminy Maria Okonek Publikacja artykułu
2017-11-16 10:59:45 AKTUALNOŚCI / Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Maria Okonek Publikacja artykułu
2017-11-14 14:19:31 AKTUALNOŚCI / Zawiadomienie o XXXV nadzwyczajnej sesji Maria Okonek Publikacja artykułu
2017-11-14 09:53:31 Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony IW.271.1.18.2017, numer ogłoszenia: 607647-N-2017 z dnia 2017-10-26 r. Łukasz Jutrowski Publikacja artykułu
2017-11-14 09:48:26 Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony IW.271.1.16.2017, numer ogłoszenia: 602479-N-2017 z dnia 2017-10-16 r. Łukasz Jutrowski Publikacja artykułu