Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-14 11:08:18 Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej / Przebudowa drogi gminnej nr 010572C relacji Kamienica - Wielka Klonia – Wilkowo od km 0+000 do km 0+407 oraz drogi gminnej nr 010563C Kamienica - Wielka Klonia –Wilkowo od km 3+457 do km 3+950 IW.271.1.7.2018, ogłoszenie w bzp nr 560479-N-2018 z dnia 21.05.2018r. Łukasz Jutrowski Publikacja artykułu
2018-06-14 11:03:59 Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej / Przebudowa drogi gminnej nr 010508C relacji Gostycyn - Gostycyn Wybudowanie na odcinku od km 2+610,00 do km 3+600,00 IW.271.1.5.2018 ogłoszenie w bzp nr 560448-N-2018 z dnia 21.05.2018 r. Łukasz Jutrowski Publikacja artykułu
2018-06-13 08:30:53 AKTUALNOŚCI / OBWIESZCZENIE Roma Giersz Publikacja artykułu
2018-06-12 12:17:01 Otwarte / Budowa obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (małej architektury) w miejscu publicznym, gm. Gostycyn. IW.271.1.8.2018 ogłoszenie w bzp nr 571641-N-2018 z dnia 12.06.2018 r. Iwona Giłka Publikacja artykułu
2018-06-11 11:54:35 Informacje z otwarcia ofert / Przebudowa drogi gminnej nr 010572C relacji Kamienica - Wielka Klonia – Wilkowo od km 0+000 do km 0+407 oraz drogi gminnej nr 010563C Kamienica - Wielka Klonia –Wilkowo od km 3+457 do km 3+950 Łukasz Jutrowski Publikacja artykułu
2018-06-11 11:30:51 Informacje z otwarcia ofert / Przebudowa drogi gminnej nr 010508C relacji Gostycyn - Gostycyn Wybudowanie na odcinku od km 2+610,00 do km 3+600,00 IW.271.1.5.2018 ogłoszenie w bzp nr 560448-N-2018 z dnia 21.05.2018 r. Łukasz Jutrowski Publikacja artykułu
2018-06-11 09:12:19 AKTUALNOŚCI / OBWIESZCZENIE Roma Giersz Publikacja artykułu